Kviströms Gästgiveri snart färdigrenoverat

2020-02-23 Nu närmar sig renoveringen av Kviströms Gästgiveri i Munkedal sin fullbordan. I dagarna skall huset vara klart att börja användas.
– Vi håller just på och sätter upp de sista överskåpen, säger Anders Hjort af Ornäs när Västsverige ringer och stör i arbetet.

För ett drygt år sedan stod det klart att Anders Hjort af Ornäs var ny ägare av Kvistrums Gästgiveri tillsammans med sin fru Ngoc. Efter många års arbete med hållbarhets- och vattenfrågor både nationellt och internationellt planerar de nu för ett lite annorlunda liv där Kviströms Gästgiveri uppenbarligen kommer att ha en viktig plats.
Det är många som passerar den södra infarten till Munkedals samhälle dagligen och alla har säkerligen glatt sig åt den upprustning som skett av den anrika byggnaden som under väldigt lång tid varit gästgiveri, men som de senaste decennierna sakta dragits ned i ett allt allvarligare förfall.
Det är ett av de äldsta husen i Bohuslän och har varit ett av gästgiverierna som bildade en länk av Kungsvägen genom Bohuslän från Bohus och upp till Oslo. Vid gästgiverierna kunde hästarna vila och eventuellt bytas och de resande få mat och sängplats.
I Munkedal som på en del andra ställen var också traktens tingshus beläget i närheten och på gästgiveriet kunde både rättskipare och målsägare få mat och husrum. För den åtalade fanns en lagom välkomnande cell i närheten.
Här lär också de höga officerarna från norska respektive svenska hären ha umgåtts i gemyt med mat och dryckjom dagen innan det var dags att mötas i strid i det beryktade Kvistrumspasset en gång i tiden.
Nu kommer det av allt att döma återigen bli möjligt att övernatta på denna historiska plats och i denna historiska byggnad.
– Vi har försökt bevara delar av den historiska känslan i byggnaden, berättar Anders Hjort af Ornäs.
Han säger att det är främst i mellandelen av huset, där det har varit lite mörkt och dunkelt och det har det fått fortsätta att vara. I tredje våningen har en femrumslägenhet iordningsställts och i entréplanet två lägenheter om två respektive tre rum.
– I mellanplaner har vi inrett fyra gästrum för bed and breakfast, eller olika typer av företagsarrangemang, berättar Anders Hjort af Ornäs.
Rummet där det tidigare var restaurang har man iordningsställt för konferens.
– Man kan också tänka sig att hänga en utställning där. Det är ett väldigt fint ljus där, säger Anders Hjort af Ornäs.
I huset är också tillskapats en cafédel och en butik.
– Vi får se vad det kan bli till försäljning där, men vi kommer att ha bin på en fastighet i närheten så honung kan mycket väl bli en del av utbudet, säger Anders Hjort av Ornäs.
Anders hustru Ngoc Hjort af Ornäs är från Vietnam och planer finns att starta en verksamhet där vietnamesiska ungdomar kan komma till Sverige och studera exempelvis vatten- och hållbarhetsfrågor under ledning av de båda innehavarna av Kvistrums Gästgiveri, eller Gästis som munkedalborna gärna säger.
– Vi har planer och funderingar, så vi får se vad det kan bli, säger Anders Hjort af Ornäs.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv