Uddevallas nuvarande simhall. Foto: Maja Kjellson

Kryptiska svar om badhusplanerna

2019-10-04 Uddevalla kommun har fortsatt locket på om badhusplanerna. Alla frågor om hur det skall bli med badhuset hänvisas till kommundirektören Peter Larsson. Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck säger dock så mycket som att ett nytt badhusförslag inte kan uteslutas.

Tidningen Västsveriges ansträngningar att bringa klarhet i tystnaden kring badhusfrågan fortsätter. En naturlig person att ställa frågor till när det gäller kommunala byggplaner är Andreas Roos på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Han hänvisade dock  vidare till kommundirektören Peter Larsson. Peter Larsson hade dock inte tid att träffa oss men besvarade frågorna via mejl.

Varför kan inte ansvarig tjänsteman svara på mina frågor om badhuset, utan fått besked om att hänvisa till dig?

– En investering på ca 460 miljoner spänner över flera förvaltningars ansvar och frågeområde. (tex Finansiering kommunstyrelse, innehåll kultur- och fritidsnämnd, trafik och samhällsplanering, samhällsbyggnadsnämnd) Med utgångspunkt från detta och alla de frågor som ställs är det naturligt att kommundirektören med sitt ansvar för helheten bemöter dessa frågor.

Hur ser tidsplanen ut för badhuset och varför är det fördröjt sex månader?  

– En eventuell fördröjning på sex månader har sitt utgångsläge i komplicerade markförhållande och är kopplat till skredsäkring.

Stämmer det att det utreds att eventuellt ha bostäder i samma byggnad?

– Jag har ingen information om detta att delge. Nuvarande plan ligger fast tills annat beslut fattas politiskt

Är Facilitator AB inblandade i badhusfrågan på något sätt? 

– Vad gäller Facilitator AB så hänvisar jag till vad vi tidigare kommunicerat i en pressrelease.  Inom ramen för ett sådant arbete diskuteras en mängd olika områden och aspekter.

Efter svaren ställde vi lite kompletterande frågor till Peter Larsson som svarade att specifika frågor nu ska ställas till Torgny Hubert, projektledare för badhuset. Så vi kontaktade såklart honom. Torgny svarade via mejl att projektering av badhuset pågår just nu och att markförhållandena utreds av Sweco

Politiken säger
Vi har också pratat med Christer Hasslebäck Uddevalla Partiet (UP), som vi ju sökt en tid och som nu återkom så vi kunde ställa några frågor:

Stämmer det att det utreds att eventuellt ha bostäder i samma byggnad?

– Kommunfullmäktige (KF) har beslutat att det förslag som finns ska fortgå och det är det som gäller, fram tills ett eventuellt annat beslut fattats. När det kommer till eventuella bostäder i samma byggnad så är det mer komplicerat än ett ja eller nej svar. Vi i (UP) vill ha en friskvårdanläggning på Walkersborg och ett badhus med tävlingsbanor och motionssimning på Rimnersvallen. Så för att utnyttja så mycket av platsen som möjligt kan det även bli bostäder på Walkersborg. Det förslag som tagits fram av förra majoriteten har vi inte fått ta mycket del av.

Är Facilitator AB inblandade i badhusfrågan på något sätt? 

– Facilitator har möjlighet att komma med inspel precis som vem som helst.

Hur kommer detta påverka tidsplanen?

– Tidsfördröjning blir det troligen, men den har i så fall med skredsäkringen att göra.

Beslut är taget om innehåll, kommer det tas fram ett nytt beslut rörande det?

– Jag kan inte utesluta det men där är vi inte än. KF får i så fall fatta beslut om det. Men fram tills att det eventuellt blir aktuellt, gäller som sagt det beslut som finns.

To be continued
Avslutningsvis kan man säga att den ständiga evighetsfrågan rörande nytt badhus i Uddevalla den pågår i högsta grad än. . Vi kommer givetvis fortsätta att rota i badhusfrågan, då den, vad vi erfar, är viktigt för kommuninvånarna.

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv