Nu kommer ny värden för pfas i dricksvatten

Kommunerna förbereder för nya Pfas-värden i dricksvatten

2023-10-04 Kommunerna i Bohuslän förbereder sig nu för de nya gränsvärdena för ämnet pfas i dricksvatten som träder i kraft 2026. Pfas har konstaterats skadliga för immunförsvar och hjärnans utveckling och vissa pfasämnen lagras länge i våra kroppar. Man misstänker också att de kan orsaka cancer.

Under längre tid har forskarna konstaterat att mängden pfas ökar i vår omgivning. Pfas är ett samlingsnamn för en grupp industriellt använda kemikalier med många användningsområden. Pfas finns i miljön och har förorenat dricksvatten och mat.

I Kallinge i Ronneby kommun har invånare under lång tid utsatts för höga pfasnivåer och dricksvatten och Kallingeborna har stämt vattenbolaget för att dricksvatten med höga pfasnivåer har levererats till dem och förorsakat höga pfasnivåer i deras kroppar.

Fick rätt

Pfas-föreningen fick rätt i tingsrätten som gav dem rätt till skadestånd, men hovrätten gav i stället vattenbolaget rätt. Nu har föreningen överklagat till Högsta domstolen och fått prövningstillstånd. Många väntar med spänning på utslaget.

Pfas används på många områden i samhället och utnyttjas ofta för sina vattenavstötande egenskaper. Det finns många olika varianter och när man förbjudit en variant i exempelvis beläggninar i stekpannor, har det snart kommit en ny med något förändrad sammansättning och som då inte varit otillåten att använda.

Skall förbjudas

Ett förslag behandlas nu i EU att alla användningar av pfas som inte är nödvändiga för samhället skall förbjudas. Ett användningsområde som visat sig riskabelt är i brandsläckningsskum. Vattentäkter i närheten av övningsområde för räddningstjänster har därför varit i riskzonen för höga halter av pfas. Det gäller också flygplatser där skummet använts.

Gällande gränsvärde för dricksvatten för den vanliga pfasvarianten pfas 4 är 90 nanogram per liter. Det nya som träder i kraft 2026 har sänkts till 4 ng/l. Pfas 21 har fått det nya gränsvärdet 100 ng/l. Nyligen har Naturskyddsföreningen slagit larm och anmält förekomsten av olagligt höga halter pfas i insjöfångade signalkräftor som sålts i handeln.

Så här ser det ut när det gäller dricksvatten i de bohuslänska kommunerna.

Kungälv

Det nya vattenverket, Kungälvs VV, har ett genomsnitt 0,88 ng/l för PFAS4 och 2,76 ng/l för PFAS21 på utgående vatten. Lysegårdens VV 1,36 ng/l för PFAS4 och 2,83 ng/l för PFAS21 på utgående vatten. Marstrands vattenverk som är kommunens  äldsta vattenverk ligger på gränsen för de nya värdena och man arbetar med att prova olika lösningar för att hamna under de nya gränsvärdena 2026.

Stenungsund

Härifrån meddelar driftschefen för VA Mats Pettersson att man genomför analys av dricksvattnet en gång varje år och att man inte har någon pfas i vattnet. Kommunens huvudvattentäkt är sjön Hällungen och man har också ett par grundvattentäkter. En anslutning pågår för närvarande till Kungsälvs vattenverk för de södra delarna av kommunen.

Tjörn

Kommunen ber att få återkomma då ett byte precis skett på tjänsten som ansvarar för dricksvattenanalyserna. I övrigt har man fullt upp med att låna ut grejer till Stenungsund med anledning av raset på E6.

Orust

På Orust är läget lugnt. Enhetschefen på VA Drift Kim Lundell meddelar att man har värden på pfas i dricksvatten som redan ligger långt under de kommande gränsvärdena. Kommunen har egna dricksvattentäkter och en reservvattenledning från Uddevalla.

Uddevalla, Munkedal, Sotenäs

I dessa kommuner driftas VA-verksamheten av det gemensamma bolaget Väst vatten. Här har man analyser klara för Munkedal och Uddevalla och där ligger man under de nya gränsvärdena på samtliga vattentäkter vid provtagning 2023. I Sotenäs ligger provtagning i pipelinen och kommer att genomföras under året.

Lysekil

Från VA-bolaget Leva meddelas att man har läget under kontroll. Provtagningar görs och man ligger långt under de gränsvärden som kommer att gälla 2026. Den huvudsakliga vattentäkten är Kärnsjön i Munkedals kommun.

Tanum

Här har man hittills inte haft med i sina föreskrifter att provta för pfas. I dagsläger gäller att sådana analyser skall göras om man anser att risk finns för påverkan som kan förorsaka pfas i dricksvattnet. Inför 2026 kommer man att ha värden som visar pfashalten i dricksvattnet.

Strömstad

Från Strömstad meddelar man att man har låga nivåer av pfas i den ordinarie provtagning man gör på sina täkter varje år. Nyligen har man fått svar från provtagningen på det stora vattenverket där nivåerna på de båda pfasämnena ligger på 2,5 respektive 2,4 nanogram per liter.

Publicerad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv