Uddevallaborna Weronika Dobrzycka och Glenn Svanberg använder precis som de allra flesta bland annat Facebook och Google. Facebook driver sedan 2013 ett gigantiskt datacenter i Luleå, och Google vill bygga ett datacenter i Horndal, delvis på grund av Sveriges goda tillgång till klimatsmart vattenkraftsel. Foto: David Nyberg

Miljömärkning för data i molnet

Ska göra elintensiva datacenterbranschen klimatsmart

2019-04-26 Den relativt unga datacenterbranschen växer mycket snabbt och förväntas om bara några år stå för ungefär åtta procent av världens totala elanvändning. Trots det har det inte funnits någon miljömärkning av de molntjänster som företagen tillhandahåller. Därför lanserar nu det svenska bolaget Node Pole den globala standarden Fossil Free Data.

Inom de flesta områden finns det idag någon typ av miljömärkning för att underlätta för konsumenter att göra miljösmarta val. Vad gäller lagring av data och tillhandahållande av molntjänster i dataserverhallar runt om i världen har det dock inte funnits någon sådan märkning. Eftersom ingen annan gjorde det, har det svenska företaget Node Pole nu tagit fram just en sådan märkning.

– Vi hoppas att den här märkningen ska kunna bli ungefär som en global Svanenmärkning, men för data, säger Christoffer Svanberg på Node Pole.

Han förklarar för Västsverige varför de anser att det här behövs.

– Datacenterindustrin växer väldigt snabbt och konsumerar redan idag två procent av all världens producerade elektricitet. Om några år så tror man att det kommer vara mellan sju och nio procent. Då betyder ju det att det blir otroligt viktigt var de här datacentren placeras. De behöver placeras i hållbara regioner. Annars så kommer de i sig att vara ett stort hinder för att vi ska kunna sluta elda kol.

Ju fler datacenter som byggs i regioner där elen produceras i kolkraftverk desto svårare blir det att minska de globala koldioxidutsläppen tillräckligt mycket och tillräckligt snabbt, menar Christoffer.

– Den här branschen växer med så gigantiska tal att det är lite svårt att ta in. Och det hänger inte bara ihop med att vi tittar på Netflix och att vi använder mobiltelefonen och facebookar. Utan i de flesta industrier och branscher idag så blir man alltmer digitaliserad. Vi mäter mycket mer saker, alltså vi skapar hela tiden mycket mer data.

I veckans Västsverige berättar Christoffer mer om bland annat varför behovet av datacenter förutspås fortsätta öka mycket kraftigt även fortsättningsvis.

Dessutom svarar han på våra nyfikna frågor om den nya miljömärkningen Fossil Free Data.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv