Ulf Stenberg och Uddevalla hamn arbetar allt intensivare med att förbereda Frölandsområdet för hamnens flytt västerut. Arkivfoto: Göran Nyberg

Intensiv planering för Uddevalla hamns flytt västerut

2024-01-20 Uddevalla hamn minskade godsvolymen något under 2023 men inte lika mycket som världshandeln. Samtidigt pågår ett intensivt arbete med planering för Västra hamnen.
– I november lade vi en beställning på en hydraulkran som blir en av Sveriges största till Fröland, berättar hamnens VD, Ulf Stenberg.

När VD:n i Uddevalla Hamnterminal AB, Ulf Stenberg, ser tillbaka på verksamhetsåret 2023 är han helt nöjd, trots minskningen av godsvolymen. 2022 var något av ett rekordår med 1.400.000 ton gods över kajerna.

– Vi hade förväntat oss en minskning och budgeterade 1,3 miljoner ton. Nu blev det lite mindre ändå men minskningen skedde lugnt och försiktigt med följd att vi lika lugnt kunde kompensera med minskade kostnader i ungefär samma takt, säger Ulf Stenberg.

Ulf Stenberg säger alla de fyra stora godsslagen har gått bra. Det handlar om spannmål, malm, nitrat och papper som exporteras till USA.

– Det är våra nyckelkunder, konstaterar han.

Dip på massan

En rejäl dip har importen av pappersmassa gjort, en konsekvens av konjunkturen.

– Den har nog minskat med en tredjedel, säger Ulf Stenberg.

Vindkraftsimporten som blivit en profilprodukt för Uddevalla hamn hade en svacka 2023 men gör ett rejält skutt uppåt igen 2024.

– 2022 var ett väldigt bra år när det gäller vindkraften då vi tog in närmare 49.000 ton. 2023 gick det ner till 19.000 ton men för 2024 ser vi en uppgång igen till 30-35.000 ton, säger Ulf Stenberg.

Maskiner

2023 gjordes främst investeringar i maskiner, truckar och dragfordon, samt reinvesteringar i kranar för att uppdatera och förlänga livslängden. Det är ändå inga småpengar, en Tuggmaster, ett dragfordon man har flera av, kostade till exempel tre miljoner. 

– Tyvärr har priserna gått upp kraftigt, konstaterar Ulf Stenberg.

2024 är inte några större investeringar ännu beslutade men cirka 25 miljoner går ut som en dellikvid för en ny stor kran till Frölandskajen.

– Det blir en av Sveriges största hydraulkranar och skall levereras andra kvartalet 2025. Det blir en kran för flera användningsområden med skopa, timmergrip och krok, berättar Ulf Stenberg.

Investeringen i den nya kranen är en del i förberedelserna för att flytta hamnverksamhet från Badö/Bäve och från Skeppsholmspiren.

– Redan i slutet av förra året tog vi emot en malmlast på Fröland fast det egentligen inte är planerat förrän 2034, säger Ulf Stenberg.

De ordinarie malmlasterna som lossas på Skeppsholmspiren går till Vargön Alloys. Denna gången var det emellertid ett av de större byggbolagen som tog in järnmalm som skulle blandas i betong för Västlänken i Göteborg. 

– Det blir extra starkt, säger Ulf Stenberg.

Den långsiktigta planen som kommunen slagit fast för Uddevallas hamnverksamhet är att kajerna vid Badö och Bäve, först, och Skeppsholmspiren, 2034, skall ge plats åt havsnära stadsmiljöer. För att möjliggöra fortsatt hamnverksamhet skall nya kajer komma till på Fröland. Kajen som finns där i dag behöver förlängas i ett första skede med 80 meter. Därefter är planen att ytterligare 210 meter kaj skall tillskapas.

– Om de 80 meter kaj som nu planeras ses i förhållande till de befintliga som skall ersättas fram till 2034 motsvaras varje meter där med 15 cm på Fröland. Det går inte, säger Ulf Stenberg.

80 meter kaj

För att investera i 80 meter längre kaj i ett första skede har Uddevalla hamn bett kommunen ställa sig bakom en investering på 130 miljoner kronor. För nästa 210 meter kaj, som kommer att sträcka sig från änden på den nya kajen och in mot det utsprängda industriområde kommunen nyligen fått tillbaka från Swerock, har Uddevalla hamn ansökt om ytterligare 440 miljoner kronor.

– Lantmännen och Varaslätten kommer enligt planen att starta upp verksamhet på det nya industriområdet 2026. Vi planerar just nu för en första handfull kunder som skall etablera sig där. 2034 kommer 10-12 kunder sannolikt att finnas ute vid Fröland och då har vi helt lämnat både Badö/Bäve och Skeppsholmspiren, säger Ulf Stenberg.

Den nya kranen som beställts till Fröland skall gå på spår. När allt är klart skall hela kajen vara en fri yta. Tältbyggnaden som står där i dag är ett provisorium i väntat på att alla intressenterna skall få sig sina platser tilldelade där ute. 

Utöver förlängningen av kajen behöver ytterligare åtgärder vidtas de närmaste åren. 

– Vi behöver renovera kajen så den är rustad att klara den nya verksamheter som planeras, inklusive den nya kranen och spår för den. Vi behöver också ett nytt ställverk och alltså nya kranspår, säger Ulf Stenberg

När Lantmännen är på plats och ser Ulf Stenberg det som nödvändigt att hamnen har fått till förlängningen av kajen på Fröland.

– Annars får vi skämmas då vi inte kan ta emot andra fartyg när det ligger en spannmålsbåt vid kaj, säger Ulf Stenberg som ser det som sin uppgift att under sin tid förverkliga den delen av framtidsplanerna.

– Resten får jag nog överlämna till nästa generation, säger han.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv