Ingen plan för nytt kajbygge

Skredsäkring genom att kajen schaktas bort

2019-09-13 I två år har kommunen funderat på hur man skall skredsäkra ångbåtskajen. Nu väljer man att helt enkelt ta bort den. Någon ny kaj är just nu inte planerad.

– Nej det finns inte någon plan för hur en ny kaj skall byggas upp, säger Edvard Hansson, byggledare i projektet.

Hamnstaden Uddevalla har haft Bäveåns kajer som tilläggsplatser för båtar sedan urminnes tider. Men kanske är den tiden förbi nu i alla fall när det gäller ångbåtskajen vid museiparken.

På den skiss som kommunen låtit göra över området för att illustrera hur det är tänkt att se ut efter att den nu planerade skredsäkringen genomförts, ser man hur kajen är borta och hur det genom schaktning skapats en slänt med en trappa ned mot vattnet.

Byggledaren Edvard Hanson bekräftar att något mer inte är planerat för tillfället.

– Nej, det här är frågan om en akut skredsäkring. Inte om en återställning av kajen, säger Edvard Hanssonl

Så där har alltså kommunen ändrat inriktning. Man har tidigare haft framme lösningar för hur en ny skredsäkrad kaj skulle byggas upp. Nu är det enbart fokus på att möjliggöra för folk att åter kunna flanera längs vattnet. Inte att lägga till med båtar.

– Vi kommer att schakta ned en slänt tio meter in från kajmuren, säger Edvard Hansson.

Den är består bland annat av spånt som förankrats ned i strandkanten. Kajen är i sin tur förankrad med långa stag från kajmuren in till en förankring 15 meter in under gräsmattan i museiparken. Den förankringen tas inte bort utan stagen kommer att kapas.

Hur man skall få bort kajmuren efter att nedschaktningen är klar har man inte bestämt ännu.

– Det är lite komplicerat eftersom det inte är speciellt stabilt på land och det behövs en ganska stor kran för att lyfta muren. Om man inte hittar någon lösning på det kan det bli aktuellt att i stället arbeta från en pråm i vattnet utanför kajmuren, säger Edvard Hansson.

Han säger att planeringen är att hela projektet skall vara klart till årsskiftet.

 

 

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv