Camilla Josefsson och KFs ordförande Elving Andersson (C) samtalade under pausen.

Protester mot kommunalt sparbeting

2019-06-13 När ledamöterna kom till Bohusläns Museum på torsdagen möttes de av flera personer från fackförbundet kommunal. De stod där med banderoller och ville visa sin oro för de nedskärningar som den nya samverkansmajoriteten har i sin budget. Totalt ska det sparas drygt 80 miljoner 2020 och 188 miljoner det närmaste tre åren.

Förutom att visa sitt missnöje med banderoller, gav kommunal ledamöterna varsin godispåse som även innehöll ett budskap;

”Till dig som styr över våra dagliga rutiner. Vi kommer att bli en bristvara i framtiden och då är det viktigt att inte spara på oss. Neddragningarna och besparingarna skapar oro och stress. Att jobba flera timmar för samma lön är inget som kommunal står bakom. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att man tar ansvar för arbetsmiljön och sin personal. Vi som arbetar i kommunens verksamhet vill ge ett bra stöd till våra unga, funktionsnedsatta och en god omvårdnad till de äldre. Se oss inte som en kostnad, utan som en resurs.”

Samverkansmajoriteten framställde sin budget genom Christer Hasslebäck (UP). Han sa;

-Det är viktigt att agera nu och att i det stora hela om man ser till hela kommunens kostnadsmassa är 80 miljoner kronor bara 1,65% av kommunens budget. Det går absolut att få till en bra budget och en bra framtid, bara man gör rätt saker. Gör man inget nu, kommer det drabba invånarna i framtiden.

Vill ha en effektiviseringsfond

Samverkansmajoriteten vill ge kommunstyrelsen (KS) 224,8 Mkr, kommunfullmäktige (KF) 10,7 Mkr, socialnämnden (SN) 1364,8 Mkr, barn och utbildningsnämnden (BUN) 1435,6 mkr, samhällsbyggnadsnämnden (SBN) 94,3 Mkr och kultur och fritidsnämnden (K&F) får i deras budget, 139 Mkr. Det ska skapas en effektiviseringsfond där de olika verksamheterna kan söka pengar för att effektivisera sina verksamheter.

Efter Hasslebäck var det socialdemokraterna (S), genom Paula Berger och Stefan Skoglunds tur att presentera sin budget. Stefan berättade och visade samtidigt ett diagram;

-Om tio år är det, som det ser ut nu, bara 7 procent som är i arbetsför ålder i Uddevalla. Vi måste därför bli bättre på att integrera människor och skapa arbetstillfällen för de som kommer till Sverige och som vi behöver.

-Vi tror inte på en effektiviseringsfond utan vi tror att kunskapen finns uti i de olika verksamheterna så vi dela ut pengarna till de olika nämnderna. Vi föreslår också en oförändrad kommunalskatt. Att vi politiker inte sparar i vår organisation utan istället tillsätter fler politiker och ökar arvodena, rimma inte bra med att andra delar av kommunen ska spara, avslutade Berger.

S avsätter i sin budget 10,7 Mkr till KF, 242,5 Mkr till KS, 1373,2 Mkr till SN, 112,3 Mkr till SBN, 143,4 till K&F.

Sverigedemokraternas (SD) budget presenterades av Martin Pettersson. Han berättade att partiet bland annat vill ha kameraövervakning på Dalaberg, fler väktare i centrum och lägga ner mötesplatsen på Tureborg. Till KF vill SD ge 10,7 mkr, till KS 233 Mkr, till BUN 1439,8 Mkr, till SN 1381,8 Mkr. Till K&F vill SD ge 0 kronor, de tycker inte att nämnden ska finnas kvar utan att den ska slås in i SBN som får 217,6 Mkr.

-Vi tror också på effektiviseringsfonden om den fungerar, så vi är för den just nu och hoppas verkligen att den går till verksamheten och inte blir en godiskål för olika föreningar att plocka ur, sa Pettersson.

Höjd kommunalskatt

Vänsterpartiets (V) David Höglund Valasquez började med att säga att man inte kan bromsa sig ur en uppförsbacke. Partiet föreslår en höjning av kommunalskatten med 20 öre, vilket ökar kommunens intäkter med 24 Mkr. V vill ge KF 10,7 Mkr, KS 238,3 Mkr, BUN får 1483,6 Mkr, SN får 1399,2. SBN får 112,2 Mkr.

-Vi vill banta den kommunala organisationen och stoppa fler friskolor och fokusera på förebyggande insatser och miljön, sa Höglund Velasquez.

Det var första gången på många år som vänsterpartiet i Uddevalla kom med en egen budget, vilket uppskattades bland annat av Hasslebäck, även om han var snabb med att säga att han inte höll med om den.

Efter presentationen följde flera inlägg från de olika ledamöterna om respektive budget. Till slut klubbades som väntat samverkandemajoritetens budget.

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv