Uddevalla kommun hotas med vite

2020-02-06 Fyrens pedagogiska verksamhet är ett fritids på kvällar, nätter och helger. Där föräldrar som jobbar obekväma arbetstider kan lämna sina barn. Efter att kommunal sa upp det lokala avtalet som berörde verksamheten, för att i stället gå in i ett centralt avtal, har arbetsgivaren ändrat schemat.

Nu arbetar personalen antingen natt, eller så arbetar de varje helg. Men det arbetsmiljöverket trycker extra på efter sitt besök, är ensamarbetet på natten. Nu har Uddevalla kommun fram till den 16 mars på sig att åtgärda de brister arbetsmiljöverket ålagt kommunen att åtgärda. Annars väntar ett vite på 100 000 kronor.

Birgitta Pelli, Monica Torstensson och Anette Frisk på kommunal i Uddevalla berättar att de arbetat länge med detta ärendet och att både de och skyddsombudet på arbetsplatsen vidtagit åtgärder och kontaktat arbetsgivaren och påtalat de brister och risker det innebär när man arbetar efter det nya schemat. Men trots att de lämnat flera förslag och verkligen försökt föra en dialog med kommunen, har de inte fått någon respons och därför kopplades arbetsmiljöverket alltså in och en inspektion gjordes den 12 september 2019. Precis som personal och kommunal påtalat såg arbetsmiljöverkets utsända flera brister.

– Arbetsgivaren uppfattade att det var schemat man sa upp och inget annat. Men det lokala avtalet fungerade inte längre i verksamheten. Det skrevs för många år sedan. Schemat hade de, med små justeringar kunnat fortsatt att gå på, säger Monica Torstensson, förtroendevald på kommunal.

 

Hur har det påverkat verksamheten?

– Själva verksamheten är det ingen skillnad på, men för de som jobbar där har det blivit stor skillnad, fortsätter Monica att berätta.

Birgitta Pelli också hon förtroendevald inom kommunal inflikar:

– Nu är det rena nattjänster de arbetar. Förut kunde de arbeta både kvällar och nätter. De som inte jobbar natt jobbar kväll och helger. Vilket leder till att de aldrig har någon ledig helg.

De berättar vidare att personalen har lämnat flera olika förslag till arbetsgivaren för att de ska få en bättre arbetsmiljö och ett humanare schema, men kommunen har bra svarat, att det finns massa arbeten inom kommunen, så passar det inte kan de byta jobb.

Personalen älskar sitt arbete berättar Birgitta och har ju valt det och flera har arbetat där i många år. Så de trivs ju med arbetet, men arbetstiden är inte bra varken för personalen eller verksamheten.

– Förändringarna i schemat har ju inneburit ensam natt, förut hade man ju beredskap och kunde ringa in en person om det hände något. Det har man inte nu. Det har även varit incidenter där stenar kastats in genom rutor. Vilket har känts väldigt otryggt för personalen. Det är det ensamma nattarbetet och hot och våld som skyddsombudet har påtalat och sagt till kommunen att det är ingen bra och trygg arbetsmiljö samt gjort en skriftlig begäran genom en så kallad 66A till kommunen i juni 2019.

– De svar som skyddsombudet sedan fick från kommuner var inget som var något att ha, så då gick man vidare och skickade samma till arbetsmiljöverket, berättar Birgitta.

– Nu ska personalen ringa in ett vaktbolag om det händer något, men det tar dem två timmar att komma till platsen, inflikar Monica.

Efter sommaren 2019, den 12 september, kom arbetsmiljöverket till verksamheten på besök och lyssnade och fick till sig det skyddsombudet skickat in. Man ville ha riskanalyser rörande schemat, ensamarbetet natt samt hot och våld. Den 12 november skickade arbetsmiljöverket ett brev till kommunen och meddelade vilka krav de ställer på arbetsgivaren och vilka åtgärder kommen ska göra och utifrån hur kommunen agerar på den skrivelsen, skulle arbetsmiljöverket fatta beslut.

– Det beslutet kom förra veckan och om arbetsgivaren inte genomför kraven innan den 16 mars får kommunen ett vite på 100 000 kronor, berättar Monica.

 

Vad tycker ni om kommunens agerade här?

– Vi tycker det är tråkigt. Vi på kommunal har velat ha en dialog hela tiden, säger Birgitta.

– Personalen får som svar att om det inte passar så kan de byta jobb. säger Annette Frisk.

 

Har ni varit i kontakt med någon i kommunen efter att föreläggande inkom?

– Ja, jag har varit i kontakt med Peter Larsson, kommundirektör i Uddevalla, berättar Birgitta. Han lyssnade på vad jag sa och sa att ha skulle ta detta vidare. Vi har pratat med ansvariga inom kommunen åtskilliga gånger och påtalat orimligheten i den arbetsmiljö som råder i verksamheten just nu. Utan resultat.

I sitt brev till kommen skriver arbetsmiljöverket citat; ”Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 100 000 kronor att senast 16 mars 2020 ha genomfört följande åtgärder” som de sedan specificerar.

Vi har sökt kommundirektören Peter Larsson som inte återkopplat men Lena-Maria Vinberg, avdelningschef barn och utbildning, Uddevalla kommun har svarat så här via mejl:

 

Hur ser du på det förläggande om vite arbetsmiljöverket ålagt kommunen som arbetsgivare?

– Jag tycker det är utmärkt att vi blir granskade av arbetsmiljöverket, skolinspektionen och så vidare. Det är ett av många sätt för oss att utveckla verksamheten.

Att arbetsmiljöverket beslutar om föreläggande om vite händer ibland, och det tar vi naturligtvis på allvar.

 

Personalen och kommunal har påtalat samma brister som arbetsmiljöverket nu säger att ni ska åtgärda, under en längre tid och även kommit med förslag. Detta efter att kommunen bett dem om det. Men det har inte tagit någon hänsyn till det, varför?

– Kommunal har genom skyddsombud på arbetsplatsen haft insyn i arbetet med exempelvis riskanalyser och handlingsplaner. Rutiner med mera har arbetsgruppen formulerat kring det som saknades eller inte var tillfyllest. De brister som arbetsmiljöverket påtalar är åtgärdade, och svar på beslutet är förberett, så det kommer att besvaras inom angiven tid.

 

Kommer ni att vidta de åtgärden verket säger tills den 16 mars? 

– Ja, och dessutom kommer en utvärdering av organisationen att genomföras som planerat i arbetsgruppen.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv