Hösten har lagt sitt täcke över trädgården på Alaska men intrycket av Hilmas storslagna livsverk blir inte mindre av det. Där partytältet står idag låg värdshuset en gång. Foto: Göran Nyberg

Hilmas livsverk skall lyftas

Guldgräverskans storslagna skapelse i Leaderprojekt

2023-11-16 Den japanskinspirerade stenträdgården Alaska på Nord Långö utanför Strömstad har fascinerat och lockat besökare sedan 1930-talet. Nu ska ett Leader-projekt utveckla besöksmålet som skapades av guldgräverskan Hilma Svedal när hon kom tillbaka till hembygden från Amerika.

Man kan ha lite delade känslor inför den konstgjorda prakt som det konstverk stenträdgården på Nord Långö egentligen utgör. Det är en främmande fågel i vårt bohuslänska landskap och känns inte så där väldigt genuint. Kanske var det anledningen till att myndigheterna en gång när naturvårdsverket köpte in Nord Långö och gjorde det till naturreservat och successivt lät naturen ta över det som efter många års förfall mer och mer kom att vara en ruin efter det storverk som Hilma Svedal här åstadkom helt med egna medel.

På grannön

Hilma Wounsch föddes på grannön Syd Hälsö 1870. 1897 emigrerade hon till Amerika. Efter fyra år som hembiträde i olika familjer tyckte hon att det där med att gräva guld nog skulle ge lite bättre utbyte och for först till Kalifornien, vilket dock gav ringa utbyte. Den handlingskraftiga damen tog sig då till den tidens verkliga Klondyke, Alaska, och fann där både guld och en make, norrmannen John Svedal. 1927 for hon och John till hennes hembygd för att ta hand om sin tiondel av arvet efter sin far, vilket var just tomten på Nord Långö. Maken for snart tillbaka till USA, men Hilma stannade krav och 60 år gammal startade hon arbetet med att förverkliga sitt livsverk.

Anläggningen Alaska hade sin storhetstid fram till början av 60-talet med ett storslaget värdshus som lockade besökare tillsammans med trädgård och badmöjligheter på somrarna. Det kunde komma 30.000 besökare på en säsong. Men när el skulle dras in i värdshuset 1962 inträffade en olycka som gjorde att brand uppstod och alltihop brann ned till grunden.

När det inte byggdes upp igen minskade besökssiffrorna och verksamheten tynade bort. Trädgården och den uppbyggda stenprakten förföll.

Men under 90-talskrisen och AMU-projektens storhetstid tog arbetsförmedlingen i Strömstad vara på möjligheten för en insats som nästan kunde mäta sig med det Hilma en gång själv genomförde. Stenkonstruktionerna reparerades och rustades upp till i stort sett nystandard och verksamheten återupptogs med sommarverksamhet och båtförbindelse ut till Alaska och som pågår än i dag. Trädgårdsprakten lockar många besökare till anläggningen som sommartid också erbjuder både glasskiosk och servering.

Värdshuset

Men det som var hjärtat i verksamheten under Alaskas storhetstid, värdshuset, har inte blivit återuppbyggt. Myndigheterna gav inte sitt tillstånd till när en tidigare arrendator satsade all sin kraft på projektet och ville bygga upp ett värdshus ige

Nu samlas återigen ett antal intressenter till ett Leader-projekt, Alaska 2.0, som skall staka ut möjligheterna och en utvecklingsplan för Hilmas unika anläggning. Initiativet kommer från Trädgårdsresan, ett nätverk som marknadsför olika besöksmål med trädgårdar i fokus. Projektägare är Studieförbundet Vuxenskolan och är finansierat av Leader Bohuskust och medfinansiärerna Strömstads kommun och Bohusläns Museum. Projektledare är Maria Knutsson.

Tipsat

– Jag har flera somrar tipsat besökare i Strömstad om olika besöksmål och däribland Alaska, berättar Maria Knutsson som är född och uppvuxen i Tanumshede strax söder om Strömstad.

Man kan säga att hon utbildningsmässigt har en bakgrund som är som klippt och skuren för detta uppdrag. Först utbildning i marknadsföring, visserligen inom sport och idrott, men ändå, och därefter trädgårdsutbildning på Kunskapens Hus i Dingle. 

– Vi har inte så mycket investeringspengar i projektet, men däremot skall vi ta fram en väl utarbetad utvecklings- och kommunikationsplan för anläggningen. Vi har också skickat in en tilläggsansökan för att bland annat montera ledstänger så att platsen blir mer tillgänglig. Om det beviljas kommer det att stå klart vid projektets slut 2024 säger Maria Knutsson. 

Syftet med projektet är att säkra Hilma Svedals livsverk, dess unika natur- och kulturhistoriska och särskilt kvinnohistoriska kvalitéer och lyfta Alaska som ett framstående besöksmål för Strömstad och Västra Götalandsregionen. Ett första stadie av utveckling av området och trädgården ingår också.

– Det handlar om att utveckla Alaska, hitta en tydlig roll- och ansvarsfördelning för platsen, hitta nya besöksgrupper och förlänga säsongen. Vi skall också gå igenom möjligheter för kommande finansiering och ungefärlig budget för restaurering och underhåll av bland annat murarna på Alaska, säger Maria Knutsson.

Film

Ett led i att marknadsföra Alaska är just nu i en skapandeprocess. En film håller på att spelas in och efter en del inspelningar under sommaren skulle det fortsatt ute på anläggningen nu i månadsskiftet oktober/november. 

– Av olika skäl blev det inte av då, men nu i helgen kommer det att filmas i hamnen i Seläter i stället, berättar Maria Knutsson.

Filmen kommer alltså att bli en del i ett arbete att göra Hilma Svedals Alaska mer känt. Projektet marknadsför också möjligheten att engagera sig i föreningen Alaskas vänner.  

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv