Martina och Lina drabbas hårt av den nya schemaläggningen kommunen genomför i samband med heltidsresan. De har båda anpassade arbetstider på grund av medicinska skäl och funktionsnedsättning. Något deras arbetsgivare struntar i.

Heltidsresan inte bra för alla

Kommunalanställda med anpassade arbetstider glöms bort i heltidsresan

2020-02-05 Vissa inom kommunen har anpassade arbetstider på grund av olik medicinska och fysiska nedsättningar. Vi har träffat två som båda har läkarintyg som säger att deras arbetstid behöver anpassas så de har längre tid att återhämta sig efter sina arbetspass. De har båda haft anpassade arbetstider under flera år, men nu under införandet av heltidsresan har de helt körts över av arbetsgivaren Uddevalla kommun. Vi har träffat Lina och Martina som båda arbetar inom hemtjänsten, men som kanske inte kommer kunna arbeta kvar eftersom de inte klarar av att arbeta på det sätt kommunen bestämt att de ska arbeta framöver. Vi har även pratat med kommunal, en ansvarig tjänsteman inom kommunen, deras chef, SKR och ansvarig politiker.

Lina berättar att hon har sjukersättning på 50 procent och arbetar på den andra halvan. För att hon ska klara arbeta behöver hon längre återhämtning mellan arbetspassen.

–  Men nu vill de att jag ska arbeta lika många arbetspass i månaden som en heltid och det kommer jag inta att klara. Jag har arbetat så nu under en tid och mår bara sämre och sämre. Det står i mitt läkarutlåtande att jag inte klarar av många korta pass utan att jag behöver längre pauser för att återhämta mig. Jag har också intyg på att jag inte kan arbeta kvällar, men det ska jag också behöva göra nu.

Har du pratat med din närmaste chef om detta?

–  Jag ar pratat med min chef Daniel Lorentzon som säger att det är lika för alla. Vilket gör att jag känner mig diskriminerad. Jag har en funktionsnedsättning men klarar att arbeta som jag gjort. Jag ar arbetat så i sju år och det har fungerat fint för alla.

Hur blir det för dig nu?

–  Det blir ohållbart för mig, jag kommer inte att kunna arbeta kvar. Jag blir totalt utmattad. Det känns som om de vill bli av med mig.

Vad säger facket?

–  Vi har inget skyddsombud hos oss, så de rådde mig att skriva en avvikelse eller arbetsskada, men jag har inte haft orken. Samtidigt som jag är rädd för att jag kan bli av med jobbet om jag gör det.

Vad vill ni säga till kommunen?

–  De måste ju ta ansvar även för personer i vår situation. De har helt glömt bort oss. Vi känner oss helt förbisedda, Jag förstår om kommunen vill ha heltidresan, men de får hålla oss utanför för vi har en speciell situation som vi själva inte kan råda över. Jag kommer även kontakta diskrimineringsombudsmannen (DO) för att se om kommunen få göra så här mot oss funktionsnedsatta, menar Lina.

–  Man känner sig helt maktlös eftersom ingen förstår eller bryr sig om personer i vår situation, Jag vill ställa frågan till kommunen, hur har ni tänkt på oss i den metodboken ni tagit fram. Finns det ingen chans till anpassning i det nya systemet? undar Martina.

Martina berättar om sin situation.

–  Jag kommer också att få ett nytt schema så min anpassade arbetstid jag haft och fått efter läkarutlåtande om mina problem, kommer upphöra den också. Jag har inte fått det nya schemat än men det är på gång och det ens väldigt oroande. Arbetsgivaren menar att det ska vara lika för alla. Även för oss men speciella hinder.

Vad säger din chef?

–  Att det är så här det kommer att bli och om jag inte klarar arbeta utifrån det, så får jag sjukskriva mig. Det känns jättetråkigt att inte kunna prestera på topp och göra ett jättebra arbete som jag gör i dagsläget. Jag är jätteorolig för över hur jag ska klara arbeta i framtiden. Facket har varit behjälpliga så det känns bra.

Socialchefen Roger Granat, har det övergripande ansvaret för genomförandet av heltidsresan. Vi har åter igen sökt honom utan att ha återkopplat men hoppas kunna få en kommentar från honom i kommande nummer. Någon vi dock fick kontakt med var Linas och Martinas närmaste chef Daniel Lorentzon, som sa:

–  Jag vill inte uttala mig om hur jag har bemött min personal eller om jag tagit deras oro vidare till nästa instans, och därefter avslutade han samtalet.

Marion Vaern, avdelningschef på socialtjänsten i Uddevalla kommun. Menar, när vi pratar med henne, att man inte har kommit så långt när det gäller heltidsresan och att när det gäller sådana här fall så är det enhetschefen som måste ta tag i det. Hon menar också att förutsättningarna kanske kommer att ändra sig när man inför det nya, så att det sätt personalen det handlar om arbetat på tidigare inte fungerar längre.

Men de har en anpassad arbetstid på grund av medicinska skäl och funktionshinder och har tidigare fått anpassning, hur kan ni bara ändra på det?

–  Vi får titta vidare på hur det är för varje individ med stöd av vad det står i läkarintyg och så är det viktigt att personerna skriver en arbetsskada så vi ser att det inte fungerar och varför. Vi vill ju att alla ska kunna jobba.

Vad gör man om man som anställd upplever att chefen inte lyssnar och tar saken vidare högre upp?

–  Upplever att man inte når fram får man gå ett snäpp högre och även kontakta facket, för då tar vi en dialog med dem och personen. Vi kanske inte kan vara lika generösa som förr, eftersom vi behöver varje kotte.

Men om de inte kan arbeta kvar på grund av att anpassningen tas bort, då förlorar ni ju de kottarna, om man säger så.

–  Vi tittar på brukarnas behov och kan inte anpassa för alla anställda, ibland kan vi helt enkelt inte anpassa fullt ut. Arbetsgivarperspektivet är att även deltider ska arbeta under 19 arbetstillfällen och det har vi inte utnyttjat fullt ut men nu behöver vi göra så. Det är inte unikt och det har sett olika ut i olika grupper. Men vi värnar om varenda kotte och vill ha kvar vår personal, avslutar Marion.

Vi kontaktade Henrik Sundström (M) andre vice ordförande i socialnämnden som säger så här:

–  Det har inte varit någon politisk fråga. Att gå in i detaljnivå är inte något politiken ska göra. Arbetsmiljön är viktig men vi politiker har inte hela bilden utan det får cheferna ha.

Hur ska de kommunanställda agera i detta fallet menar du?

–  Det finns bara ett sätt och det är via facket. Slut målet med heltidsredan håller ändå det flesta med om är något gott, men det kommer dyka upp saker man inte tänkt på.

Annette Frisk på kommunal i Uddevalla säger så här:

–  Personerna ska samla in mer information och prata med sin ombudsman på arbetsplatsen om hur de kan gå vidare. Arbetsmiljölagen säger att om man ska ändra på en anpassad anställning, så ska det förhandlas innan man gör det. Skyddsombudet ska kontakta oss. Gör chefen inget ska man gå vidare med det. Vi ligger i tvist med kommunen just nu för att det finns fel och brister.

Vad ska de göra?

–  Personerna måste skriva tillbudsrapportering och arbetsskada samt intyg från läkare, det är jätteviktigt. Först då kan vi agera om inte arbetsgivaren agerat.

Jeanette Hedberg på SKR säger så här.

– När man ska förändra en norm krävs det tid och man måste fundera på hur man organiserar verksamheten. Det kan inte centrala parter göra. Det är viktigt är att man pratar ihop sig och samverkar med medarbetarna på bästa sätt. Det är en strategisk fråga hur man jobbar med heltidsresan. Det finns just nu en del tvister mellan kommunen och facket. Det ska beslutas lokalt och är upp till varje arbetsgivare hur man ska ta sig ann heltidresan, vi har inte varit inne och sagt hur man ska göra. De kollektivavtal som finns ger inte svar på hur allt ska göras alla gånger så vägledning är något vi behöver tänka till och ta fram nu under våren. Men just detta är arbetsgivarens fråga. Vi kan komma med råd och stöd hur man kan gör men vi ka inte peka med hela handen.

Vi kommer givetvis att arbeta vidare med frågan och inväntar fler svar från de ansvariga inom kommunen i kommande nummer av tidningen.

Foto: Jeanette Henriksson

Publicerad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv