Eva-Britt Willborg, vice ordförande i stiftelsen Sannes minne, berättar att hennes engagemang i stiftelsen började för minst tio år sedan och att hon ju mer hon läste om Johan Newton Sanne, förstod hur mycket han faktiskt gjort för Uddevalla. Foto: Jeanette Henriksson

Ger stöd till ensamstående kvinnor

Stiftelsen bildades till minne av Johan Newton Sanne

2023-09-01 Stiftelsen Sannes minne grundades redan 1920 av nära anhöriga till den, på den tiden, kända uddevallaprofilen Johan Newton Sanne, som avled 1919. De gjorde det för att bevara minnet av honom som make och far, men även för hans livsverk och hans stora intresse för sin hemstad Uddevalla. Varje år delar Sannes minne ut bidrag till sökande boende i Uddevalla kommun.

– Vi vill att fler får upp ögonen för Sannes minne och söker, eller delar med sig om att vi finns, berättar ordföranden i Stiftelsen Sannes minne, Eva-Britt Willborg.

Eva-Britt berättar att hennes engagemang i stiftelsen började för minst tio år sedan då hon blev tillfrågad av den tidigare ordföranden, Maud Hagelberg, som var ordförande i många år. 

– Hon var dels min granne
men hon visste också att jag är socionom och arbetat inom sjukvården i många år. Stadgarna säger att det i fullmäktige ska vara personer som kommer från olika yrken och positioner i kommunen. 

Årsstämman

Hon berättar vidare att fullmäktige är det beslutande organet som träffas en gång om året på årsstämman. Där var hon med under några år och blev mer och mer intresserad av sociala frågor. 

– Efter några år så kom jag med i styrelsen som ju är den som arbetar mer aktivt med fördelningen av gåvor. Tidigare var det Maud Hagelberg som hade hand om alla ansökningarna. När hon avled för drygt tre år sedan blev jag tillfrågad om jag ville ta över den uppgiften och sedan dess har jag arbetat med det praktiska arbetet. 

Samhällsengagemang

Eva-Britt berättar vidare att Johan Newton Sanne var en grosshandlare med en enormt stor verksamhet i Uddevalla och att när man läser om honom så förstår man hur mycket han gjorde för Uddevalla och hur mycket verksamhet han hade i sluter av 1800-talet. 

– Han var inte bara företagare utan han var också väldigt politiskt aktiv och hade ett stort samhälls- och kulturengagemang. Han hade även 11 barn med två olika hustrur. 

Hon berättar också att hon som liten minns Lelångebanan, som var en småskalig järnväg som han byggde för att kunna forsla virke från Dalsland. Det är nu en led som de flesta uddevallabor känner till. Även S:t Mikaels-
kapellet bredvid Uddevalla kyrka var han med och byggde. 

Genomfartsled

Målet med stiftelsen var från början att hjälpa mindre bemedlade ensamstående kvinnor i Uddevalla att få ett boende och man byggde därför en fastighet, som döptes till Sannes Minne. Där kunde man ge husrum. Det huset revs 1971, då det byggdes en ny genomfartsled på platsen. Utifrån hur samhällsutvecklingen skett har nya tiders synsätt påverkat stiftelsen. 

– Det är inte lätt att ändra i stadgar hos en stiftelse, men numera har vi inte villkorat vad pengarna ska gå till. Om det ska gå till bostad eller om man till exempel behöver pengar för att gå till tandläkaren eller annat. Det vi tittar på är inkomsten, att man bor ensam, är kvinna över 60 år och bor i Uddevalla, berättar Eva-Britt och tillägger att man kan ansöka till och med den siste september.

Kontaktinformation

Om man vill ansöka om ett bidrag hittar man all information på stiftelsens hemsida. Där hittar man även kontaktinformation ifall man har frågor. Dessutom finns det mycket fakta om stiftelsen och Johan Newton Sannes att läsa. 

Eva-Britt tillägger:

– Vi har sekretess inom stiftelsen och vi är bara några få som arbetar med ansökningarna. Allt för att våra sökande ska känna sig bekväma. Det kommer in kring 100 ansökningar varje år och vi har några kvinnor som återkommer och söker igen. Vanligaste summan vi ger ut är 10 000 kronor och pengarna kommer till den sökande i december månad, avslutar Eva-Britt.

Publicerad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv