Grönsaksodlaren Axel Isidorsson på Lia gård utanför Ljungskile fick som så många andra även han brist på vatten förra sommaren. Därför gräver han nu ett vattenmagasin där de ska spara vatten att ha som backup för att klara eventuella framtida torra perioder bättre. Foto: David Nyberg

Fortsatt kritiskt trots ostadigt väder

Betydligt mer regn krävs för att grundvattenmagasinen ska fyllas

2019-05-10 Efter en varm och torr aprilmånad har vi nu fått kallare väder och mer nederbörd. För att grundvattennivåerna ska återställas efter flera år av låga nederbördsmängder krävs dock betydligt mer regn än så här och under längre tid.

Som en följd av förra sommarens torka och vattenbrist har Länsstyrelsen i Västra Götaland sedan dess vidtagit ett stort antal förberedelser inför årets sommar. Bland annat har har de gått ut med råd och rekommendationer om förebyggande åtgärder till länets kommuner om hur de kan bli bättre förberedda inför eventuella kommande torra somrar.

Dessutom har länsstyrelsen genomfört temadagar mot lantbruket, och har fler på gång, där de bland annat informerar om åtgärder som man kan göra för kvarhållande av vatten i landskapet. Exempelvis våtmarker och dammar.

Allt det här berättar Tor Segerbo, enhetschef för Vattenavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland, mer om i veckans nummer av Tidningen Västsverige.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv