Utanför Skara har nu Modvion byggt det första fullskaliga vindkraftstornet med sitt världsunika patent. Foto: Paul Wennerholm

Första vindkraftverket med Modvions trätorn

2023-12-02 Nu har företaget Modvion i Göteborg rest sitt första trätorn till ett fullskaligt vindkraftverk på 150 meters höjd. Det är en viktigt etapp mot målet att vara i full produktion 2027.
– Det har varit en lärorik resa att bygga det här tornet och nu utvärderar och optimerar produkt och metoder inför nästa deletapp som är ett högre torn 2025, berättar fabrikschefen i Bäckebol, Tobias Karlsson.

När Västsverige första gången besökt Modvion man ett nystartat företag med modeller och en handfast idé om hur vindkraftverk skulle kunna byggas med trätorn. För 2,5 år sedan reste man det första tornet i verkligheten, en testanläggning för Chalmers vindkraftsforskning på Björkö. Det hade en höjd på 30 meter.

Det nu färdigställda vindkraftverket har en höjd på 150 meter, en vingdiameter på 90 meter och en generator på 2 MW. Det är Vestas-maskin och företaget har stått för all installation av de delarna. Vestas är också delägare i Modvion.

– Men de har ingen exklusiv rätt till våra produkter. De är helt överens med oss om det och vill framför allt skapa förutsättningar för att trätorn skall kunna vara ett alternativ på marknaden, säger David Olivegren, en av grundarna till Modvion.

Den egna produkten trätornet och dess konstruktion är dessutom väl skyddad patentmässigt. 

Patenterade

– Vi har omkring ett dussin patenterade innovationer på material och maskiner för att bygga runda vindkraftstorn i trä, säger David Olivegren, som har titeln konceptchef på Modvion. VD är den andre medgrundaren Otto Lundman.

Ett patent är den LVL-skiva, som byggelementen man bygger upp tornet med, består av. Den unika konstruktionen med lager av fanér med omväxlande vågräta och horisontella fibrer skapar en speciell kombination av hållfasthet och smidighet.

– En viktig faktor med vårt patent på skivan är att vi med det kan beställa vår produkt från vilket företag som helst utan att vara beroende av en speciell leverantör, säger David Olivegren.

I dag beställer man skivan från ett företag i östra Finland.

– Det finns tyvärr ingen i Sverige just nu som tillverkar LVL, säger fabrikschefen Tobias Karlsson.

Hans uppgift under de två år han varit på Modvion har framför allt varit att ta fram en produktionsmetod, en fabrik för de stora byggelement det nu handlar om och leda produktionen av det nu färdigställda tornet, som kan betraktas som en prototyp till de torn som skall vara en del av företagets framtida produktportfölj. Som mest under bygget var man 20 anställda i produktionen, nu är man nere i tre.

Bäckebol

Byggprocessen har gått till så att de rundade byggelement har framställts i produktionslokalerna i Bäckebol. När det har varit färdiga har de transporterats till en lagringsplats på Nevs område i Trollhättan där de också har målats vita på ytan. När det har varit dags att montera upp tornet på siten på Skaraslätten har byggelementen först monterats ihop i cirkelformade sektioner på marken.

– Tornet består av sju sektioner och har åtta avsatser inuti, berättar Tobias Karlsson.

När alla sektioner blivit klara startade monteringen genom att man i tur och ordning lyfte upp sektion efter sektion som allteftersom limmades ihop. När hela tornet var klart kom Vestas personal för att vara behjälpliga med installationen av maskinhuset.

– Från byggstart i fabriken till ett färdigt torn tog det sex månader, säger Tobias Karlsson.

Han betonar att bygget har varit en tid för lärande, att bygget har varit en del i utvecklingen av den kommande mer automatiserade och maskinella produktionen.

– Nu utvärderar vi, optimerar och effektiviserar inför nästa bygge, säger Tobias Karlsson.

Nästa bygge blir ett högre torn för en större vindkraftsturbin och skall stå klar 2025. Det tornet skall designas för en turbin på 6,5MW.

– Tornbredden i toppen blir fyra meter i stället för tre meter som på det nu byggda tornet, säger David Olivegren.

Ytterligare fördel

En viktig fördel som tidigt kommunicerats när det gäller vindkraftstorn i trä är att när vindkraftsverken blir allt större blir det till slut svår att transportera de jättestora tornen när det är byggda i stål. Med trätorn kan man köra ut de modulära sektionsdelarna till den aktuella siten, där allt sedan sätts ihop. Men David Olivegren lyfter fram ytterligare en fördel.

– Trätornen är starkare per vikt. Egenvikten blir därför mycket lägre. När ett ståltorn blir riktigt högt blir det så tungt att en stor del av tornets konstruktion går åt till att bära dess egen vikt. Trä blir därmed fördelaktigare ju högre tornen blir, så vi har tiden och utvecklingen på vår sida, säger David Olivegren.

Efter leveransen av det nuvarande tornet, som kommer att tas över och ägas av Varberg Energi när det klart, fortsätter nu Modvions resa mot målet en fullskalig produktionsanläggning med en kapacitet på 75 torn per år 2027. Nästa deletapp i den här utvecklingen är ett nytt betydligt högre torn som skall stå färdigt 2025. Det blir ett torn som är tänkt att vara det som man kommer att konkurrera med på marknaden. Höjden kan bli upp till 200 meter.

– Hur höga vindkraftstornen blir hänger till stor del på tillstånden. Ju högre de är desto bättre effekt, säger David Olivegren.

Modvions utveckling av produktionen av trätorn har finansierats genom både stöd i olika former och investerare som satsat pengar på företaget. Man gjorde en finansieringsrunda förra året som säkrade bygget av det andra tornet och utvecklingen av nästa. Nu är en ny runda på gång som skall säkra finansieringen av bygget av nästa torn och anpassningen av fabriken för den. Det kommer att bli en delad fabrik, i Bäckebol och någon annanstans som inte är klart idag. David Olivegren ser positivt på framtiden.

– Den landbaserade vindkraften växer med stormsteg. Inte minst i USA och även allt mer i Sydamerika, säger han.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv