Ordföranden i Mitt Bohuslän Jerker Lundin tillsammans med räddningschefen Markus Green vid stegbilen i den nya brandstationen i Uddevalla. Foto: Göran Nyberg

Föreslår nytt räddningstjänstförbund Fyrbodal

2023-11-02 Arbetet är långt framme när det gäller att slå ihop de två räddningstjänstförbunden Mitt Bohuslän och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbud till ett. Flera utredningar har gjorts och nu är den sista i slutfasen och skall komma med ett färdigt förslag om ett Räddningstjänstförbund Fyrbodal.

Jerker Lundin(KD) från Uddevalla kommun är ordförande i direktionen för Mitt Bohuslän. Det har han varit från det senaste valet då Kristdemokraterna tog plats i den nya majoriteten i kommunen.

– Men jag gjorde ett inhopp också 2020 då jag ersatte Jonas Sandwall när han avgick från sitt uppdrag. Sen avgick jag i min tur när den dåvarande majoriteten sprack mitt i mandatperioden i Uddevalla och Kenneth Engelbrektsson(S) gick in som ordförande, berättar Jerker Lundin.

Intressant

– Det är ett väldigt intressant och trevligt uppdrag och dessutom väldigt fritt från politik. Vi uppskattar alla exempelvis hur drivande Kenneth Engelbrektsson var när det gällde att förverkliga övningsområdet intill brandstationen i samband med bygget av den, säger Jerker Lundin.

Både Jerker Lundin eller räddningschefen Markus Green berömmer utformningen av den nya brandstationen med det intilliggande övningsfältet, men båda betonar att utformningen beslutades och togs fram innan de tillträdde de poster de har idag.

– Det har blivit väldigt bra. Dessutom höll man budgeten för brandstationen som var satt till 180 miljoner kronor. Det är inte något som gör sig själv i dessa tider, säger Jerker Lundin. 

Den extra kostnaden för övningsfältet var 30 miljoner kronor.

Jerker Lundin berömmer också Uddevalla kommun som varit en mycket konstruktiv byggherre som förstått och tagit hänsyn till de behov som Mitt Bohuslän via sin personal och sina förtroendevalda fört fram.

Alla anläggningar i de olika kommunerna som ingår i Mitt Bohuslän bekostar och äger sina respektive brandstationer och anläggningar. Sedan betalar varje kommun för verksamheten där kostnaderna fördelas med hjälp av olika nyckeltal, exempelvis kommunens invånarantal.

Mitt Bohuslän startades av kommunerna Munkedal och Lysekil och för ett antal år sedan gick också Uddevalla in och tog med sin storlek en huvudroll.

Efter några år med nära samarbete med Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund planeras nu för ett samgående till ett Räddningstjänstförbund Fyrbodal. I detta förbund tillkommer alltså då de nuvarande kommunerna i Närf, Vänersborg, Trollhättan, Mellerud och Färgelanda.

– Det har gjorts två utredningar tidigare som visat på det positiva med att övergå från samarbete till att slå ihop förbunden till ett. Nu är en tredje utredning i slutfasen med uppdraget att komma med ett förslag till ett nytt gemensamt kommunalförbund, säger Jerker Lundin.

Tightare

Samarbetet med Närf om den gemensamma ledningscentralen i Trollhättan har också blivit än tightare genom att Mitt Bohusläns räddningschef Markus Green nu också är tillförordnad chef för Närf.

– Det finns många samordningsfördelar. Bland annat kan vi spara in på antalet chefer där vi idag har dubbla uppsättningar på olika nivåer. Det gäller också specialister av olika slag. I Mitt Bohuslän har vi i dag inte någon HR-chef, vilket man har i Närf. Det är något vi saknar i dag när det krävs ett aktivt arbete för att se till att vi är attraktiva arbetsgivare när vi söker personal, säger Jerker Lundin.

Arbetet med att ta utforma det nya kommunalförbundet leds av en styrgrupp med en representant från varje deltagande kommun. Från Mitt Bohuslän är det Jerker Lundin, samt Terje Skaarnes från Munkedal och Klas-Göran Henriksson från Lysekil.

I den nya direktionen föreslås i ett utgångsläge att varje kommun från de sju ingående kommunerna skall ha två ledamöter var. Ordförandeposten skall tillkomma de två största kommunerna Trollhättan och Uddevalla som då turas om varannan mandatperiod. När utredningen inom kort är klar kommer de två förbunden att skicka ut förslaget till sina respektive medlemskommuner som då också får ta ställning till detta.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv