Maxecos reningsutrustning hängs ned i den befintliga trekammarbrunnen. Man slipper gräva upp trädgården reningen sker med hjälp av koppar, kalk och syretillförsel.

Förbjuds använda fullvärdig rening

Helens avlopp uppnår Kungälvs krav men underkänns ändå

2024-02-02 Helen och Magnus i Ytter-Resta har sedan de installerat en avloppsreningsapparat fått förbud av kommunen. Trots att apparaten de installerat inte tycks vara tillståndspliktig samt uppfyller kraven om miljöskydd. 

Se till att avloppsrening sker korrekt och effektiv är en del i att skydda vår miljö och natur. Privatpersoner med enskilda avlopp har under de senaste åren blivit uppmanade av kommunerna att uppgradera sina gamla avloppsanläggningar. Något som i de flesta fall blivit väldigt kostsamt. 

Genom att uppgradera till moderna system ska man kunna säkerställa en mer effektiv rening av avloppsvattnet och därmed minska risken för övergödning och åverkan på naturen. 

Utvecklat

Anders Niklasson har i sitt familjeföretag utvecklat en produkt som kan sänkas ner i en trekammarbrunn och rena avloppsvattnet.

– Allt har blivit dyrare på landsbygden. Det pratas mycket om diesel- och bensinpriser. Det här med att du kanske behöver åtgärda avloppet för flera hundra tusen är det ingen som pratar om, säger Anders. 

Reningsapparaten, berättar Anders, är en cylinder som hänger 20 cm från brunnens botten med perforerad kopparplåt som dödar E.coli-bakterier. Syrestenar släpper ut luft och med hjälp av en pump skapas cirkulation som tar med sig vattnet upp. När avloppsvattnet når vattenytan släpps kvävet ut och bildar kvävgas. Anders berättar också att det finns en fosfor-fälla med kalk där fosfor drar till sig föreningar och bildar kalciumfosfat. 

– Det är samma ämne som man har i skelettet. Det är hårt och inte lösligt i vatten. Så det är som att du skjutit en älg och slänger skelettet i sjön. Det kan ligga där i 150 år utan att förändras, förklarar Anders. 

Karl-Olof

Idéerna som ligger till grund för reningsapparaten har Anders pappa Karl-Olof Niklasson kommit på. Sedan hans pappa gick bort har Anders och hans fru Jessica Niklasson från Lysekil utvecklat och fått patent på produkten. 

Helen Kurtsdotter Berntsson i Kungälv har länge funderat på hur hon ska lösa avloppsreningen på sin gård i Ytter-Resta.

– Jag googlade och gick med i fb-gruppen ”VA i tiden”. Så såg jag en artikel om olika lösningar. Jag tycker att det känns väldigt miljövänligt och inte bara bättre för plånboken. Man slipper gräva ner en massa plast i marken och man slipper köra ut en lastbil som ska slammsuga varje år, säger Helen.  

Senast den 31 december 2023 ska Helen och hennes man Magnus Berntsson underrätta Miljö och byggnadsnämnden skriftligen hur befintligt avloppsutsläpp åtgärdats, skrev Kungälvs kommun i ett utskick för ungefär ett år sedan. 

– I samband med att de skulle komma och slamsuga i juni gjorde vi en anmälan och berättade att cylindern var på plats, förklarar Helen. 

Men processen blev inte så enkel som Helen och Magnus trodde. 

Anders Niklasson berättar att kommunen då i stället ville ha in en ansökan. 

– Vi sa att nej, det ska vara en anmälan på sin höjd eftersom vår produkt inte är tillståndspliktig. Det är ett retro fit kit. Man kan jämställa den med en robotdammsugare. Nu är den nere i avloppsbrunnen och gör rent vattnet. Robotdammsugaren går inne i huset och gör rent och du behöver inte byggnadstillstånd för en robotdammsugare.

Helen berättar att kommunen då istället inte var nöjda med de uppgifter som fanns om att hennes nyinstallerade apparat uppnår miljökraven. Kommunen ville ha nya prover från en tredje part som visar att avloppsvattnet renas. 

Nya mätningar

Sagt och gjort utfördes nya mätningar den 26 september 2023 av Marine Monitoring. Provtagningen visade att avloppsanordningen uppfyllde Miljöskydd hög nivå, vilket är kravet i Kungälvs kommun. 

– Så fort de fått in svaret så fick jag ett beslut att det inte dög. De brydde sig inte. De ville fortfarande ha in en ansökan och skrev redan i det brevet att den ansökan kommer att avslås. Allt det här kostar ju pengar. Jag kände varför ska jag skicka in en ansökan som de kommer att avslå? De känns helt vansinnigt, säger Helen. 

– I september förra året hotade de med att vi ska få betala vite, fast vi skulle ha fram tills den 31 december att åtgärda, berättar Helen och suckar. 

Helen och Magnus har sedan den 19 januari i år fått förbud mot utsläpp av avloppsvattnen från bostadshus av kommunen. Bakgrunden till beslutet beskriver kommunen i ett utskick till Helen Kurtsdotter Berntsson vara att de installerat en avloppsanläggning utan tillstånd samt att fastigheten består av en slammavskiljare utan efterföljande rening. 

Inte tillståndspliktig

– Den är inte tillståndspliktig men kommunen vill inte ta till sig det. Vi har papper på att vi klarade miljöskyddstesterna på den här och flera andra anläggningar. Det står klart och tydligt. Varför får vi inte släppa ut rent vatten?, säger Jessica Niklasson. 

Anders och Jessica Niklasson pekar också på att kommunen inte har något stöd i lagen för att hota om vite eller att ge Helen och Magnus ett delegationsbeslut om förbud. 

– Enligt miljöbalken får kommunen ge förbud när det är brådskande eller nödvändigt för att undvika ohälsa eller allvarlig skada på miljön. Hur kan det vara brådskande när de säger att du får ett år på dig? Så bråttom var det med det. Förbudet är ett straff och då måste du ha begått ett brott. För att det ska vara ett brott så måste du har brutit mot en lag.

De måste kunna visa att det skett en olycka som skadar miljön. I detta fallet handlar det om att släppa ut rent vatten, säger Anders Niklasson. 

– Jag vill också ha en fin miljö. Jag vill absolut inte använda något som förstör miljön, säger Helen Kurtsdotter Berntsson. 

Publicerad: Uppdaterad:
Josephine Jonäng,
Nyhetsarkiv