Folkets Hus i Uddevalla utan kommunalt stöd

2024-02-25 Jazzband, operasång, teaterarrangemang och dans, det är bara några av de aktiviteter som har arrangerats på Folkets Hus Uddevalla under många år. Nu tvingas organisationen tänka om och ändra sin verksamhet av ekonomiska skäl. 

Tidigare år har Folkets Hus fått 326.000 kronor i bidrag av kommunen för att kunna bedriva en verksamhet som ska fungera som en mötesplats för Uddevallaborna. Bidraget har tidigare minskat flera gånger, på 80-talet var bidragssumman 500.000 kronor. I år ser förutsättningarna annorlunda ut och bidraget dras in helt och hållet. 

– Vi står inte och faller helt med det, men det påverkar föreningslivet mycket. Förut hade vi en enorm bredd, vi hade teaterföreställningar, ”stå upp komiker”, operasångerskor och nu går vi mot att bli en pubafton och trubadur. Vi hade velat fortsätta att erbjuda mer, berättar Simone Olofsson som är verksamhetschef på Folkets Hus Uddevalla.

Högre hyra

Den stora konsekvensen av att bidraget dras in är att föreningarna som idag hyr lokaler till en billig peng tvingas betala en högre hyra och där med kan det hända att de nuvarande hyresgästerna byts ut mot företag. 

– Det är med sorg som vi efter 40 år tvingas säga till Kaprifolkören som har övat här år ut och år in att vi inte kan behålla föreningspriserna på våra lokaler. Nu måste vi leta efter fasta hyresgäster till de stora lokalerna, berättar Simone Olofsson. 

Folkets Hus Uddevalla vänder sig nu till sina besökare och ber om att de ska ansöka om medlemskap för att visa sitt stöd till organisationen. Hittills har 35 nya medlemmar tillkommit. 

– Vi som förening växer och har mycket verksamhet som många värdesätter. Föreningens uppgift är att äga och förvalta en fastighet, sedan fyller man på det med olika uppdrag så som utbildning och kultur. Det blir en naturlig mötesplats för de som bor i Uddevalla. 

Gammal föreningsform

Enligt Skatteverket är Folkets Hus Uddevalla en allmän samlingslokal, men det är en gammal föreningsform. Folkets Hus Uddevalla startade 1902, stadgarna skrevs under 1903 och det gör att en del av det formella är gammalt. 

– Vi är exempelvis en så kallad UPA-förening, vilket är en form av en ekonomisk förening. Ekonomiska föreningar som bildas idag är med vinstsyfte, men en UPA-förening ska enligt skatteverket jämställas med en ideell förening. Det är här som kommunen trampar snett, för man väljer att inte gå på det som Skatteverket säger, berättar Simone. 

Det finns både en årlig verksamhetsplan och ett strategiskt mål att arbeta mot och det handlar om att skapa en ännu bättre plats för Uddevallaborna att mötas. 

– Det är viktigt att man inte skapar en förening som kan konkurrera med andra. Den gruppen seniorer som vi gärna jobbar mot är en grupp som övriga krögare inte har. När vi ordnar något för pensionärer är det enbart hos oss, vi anpassar även tider och dagar för att det inte ska konkurrera med andra evenemang. De gånger vi drar yngre så blir vi platsen man går till först och sedan gå man vidare. På det viset bidrar vi till att det blir mer folk på stan, menar Simone.

Folkets Hus har problem med likvida medel och har gått till banken för att be om amorteringsfritt. Banken gick med på det, men det största av de fyra lånen som idag finns är kommunen borgenär för och behöver därför skriva på, men det vill de inte göra. 

Gör vad vi kan

– Om alla de fyra ben som vi står på sjunker och det inte går bra för oss kan det bli så att kommunen får borgenskapet i knäet, istället för att hjälpa till och stötta för att undvika det. Vi gör vad vi kan för att det inte ska hända, men det känns märkligt att kommunen inte sluter upp vid sidan och frågar vad de kan göra. Kommunen verkar inte förstå värdet av ett Folkets Hus i centrala stan och det känns riktigt tufft, menar Simone Olofsson.

En kommun som har en allmännyttig samhällslokal har chans att få pengar från boverket om kommunen samarbetar med den. De har tidigare år fått pengar till tidigare renoveringar av Boverket, men det krävs att kommunen säger ja och skjuter till 30% av budgeten. Det har man ibland gjort, men inte nu längre. Enligt Simone Olofsson är svaret från kommunen att de inte fått det uppdraget och därför inte har utrett det vidare. 

– Det känns som det är lite platt fall, just det att man utesluter möjligheten att söka bidrag gör att det blir svårt för oss. Vår organisation fångar upp människor och erbjuder bland annat arbetsträning och en jämnställd scen. Det är inte bara vi som drabbas, utan det är det förebyggande arbetet som försvinner och i slutändan får socialtjänsten fånga upp det istället. Det är synd att man inte ser kulturens styrka i det, säger Åsa Noord, ordförande för Uddevalla Folkets Hus.

Förslaget att Folkets hus inte ska få fortsatt bidrag kommer från tjänstemän och det är kommunstyrelsen som har hand om lånet. Folkets Hus kan söka bidrag hos Kulturförvaltningen i regionen, men då behöver det vara ett regionöverskridande projekt som fler i regionen är delaktiga i.

Omfattande

– Sådana stöd är omfattande att söka och i dagsläget är det inte möjligt för oss att söka det, berättar Simone. 

Kultur och fritidsnämndens ordförande Gösta Dahlberg(M) menar att Folkets Hus ändå är en organisation som konkurrerar med restauranger, caféer och andra organisationer i näringslivet. 

– Vi kan inte subventionera något med kommunens medel som konkurrerar med det privata näringslivet, säger Gösta Dahlberg. 

Uddevalla kommun stöttar föreningslivet genom att ge enskilda organisationer stöd och ser därför inte någon anledning att ge ett fortsatt stöd åt Folkets Hus. 

I ansökningarna för medlemsskap kan man skriva ett budskap och där är det många som skriver att Folkets Hus är en viktig mötesplats. 

– Där ser man verkligen att våra besökare tycker att vi är en betydande organisation. Jag skulle vilja förmedla vårt budskap ” Vi gör det tillsammans”, det är viktigt att hjälpas åt i ett samhälle som bara blir hårdare, säger Åsa Noord.

Publicerad: Uppdaterad:
Sofia Blad,
Nyhetsarkiv