Foto: FIKK

FIKK, Hjälp vid kris och katastrof

Vill vara ett komplement till räddningstjänsten

2020-01-27 När Wilma försvann i Uddevalla samlade sig invånarna och sökte efter henne. Det är den hittills största sökinsatsen som gjorts i Sverige. FIKK (Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof) var med och sökte och de var aktiva 20 timmar om dygnet i 12 dagar. Vi har träffat Daniel Brodin Verksamhetschef för FIKK, för att be honom berätta om FIKK.

Hur började allt för dig och FIKK?

– Jag var aktiv som både operativ chef samt ordförande i Missing People (MP), 2013. Och 2013 började Peder,Schillerström, som även grundade MP, planera FIKK. Och han tillfrågade mig om intresse fanns att utveckla denna nya organisation tillsammans. Här såg vi båda vikten av FIKKs samhällsengagemang. 2016 startades FIKK.

Daniel berättar att hans intresse för personförsvinnande är kopplat till hans bror som är autistisk och som har lämnat sitt gruppboende i Kungälv många gånger. Vilket gjorde att han, familj och vänner fick vara ute och leta efter honom. Då fanns det ingen organiserad sökorganisation.

– Där har jag kopplingen till känslorna som anhörig. Jag har varit där själv och vet hur berörd man blir.

FIKK startade på riktigt 2016 och då ämnade Daniel sin ordförandepost i MP och 2017 började han arbeta heltid med att bygga upp organisationen. Daniel berättar att man ville utbilda frivilliga personer och lyfta FIKK från en frivilligorganisation till att bli professionellt frivilliga. Fokus har varit att bygga en stor organisation som kan hantera mycket med fokus på kris och katastrof. För att finnas där vid tillfällen då samhället måste hjälpas åt. Han berättar att under arbetet upptäckte man att det saknades en klar samverkan mellan spontanfrivilliga, beredskapsorganisationer och räddningstjänst och då kände man att det här måste vi fylla på något sätt. Om fler personer kan samverka så blir man starkare tillsammans. FIKK utbildar sina insatsledare i olika led.

Hur finansierar ni organisationen?

– Vi har företagare som stödjer oss på olika sätt. Antigen genom att de skänker saker som vi är i behov av eller genom ett litet bidrag. Det handla inte om stora summor, men vi har många små företag som vill bidra.

Har ni varit i kontakt med kommunerna?

– Jag och några kollegor inom FIKK åker just nu runt och pratar med kommuner, länsstyrelser och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att se hur man kan hitta en bra samverkan.

 

Daniel berättar att FIKK inte ska vara den styrande parten, utan hjälpa till tills proffsen kommer. Men att de har ett verktyg som underlättar hanteringen vid insatserna.

– Vi ska absolut inte ta över något, utan vara ett komplement till räddningstjänsten.

App gör det kostnadseffektivt

– Genom vårt ledningsverktyg IRO-Rescue får man möjlighet till en god översikt vid särskild händelse. Som ledare av insatsen har man kontroll över var resurserna befinner sig, kan larma dem samt har en kostnadskontroll över de resurser som är berättigade ersättning. Som frivillig får man nu via den senaste uppdatering även guidning till samlingsplatsen samt att du ser den sökmetod eller sektor man skall åka till och följa, direkt i appen, berättar Daniel

Berätta om insatsen när ni letade efter Wilma

– Det var en väldigt bra insats och jag är överväldigad över alla som ville hjälpa och söka men också över alla företag, föreningar och organisationer som bidrog på något sätt. Det ledde till att vi kunde söka mycket och länge med många frivilliga. Hela staden öppnade sina armar och allt man frågade efter ordnades fram. Det var överväldigande.

Eftersom FIKK kunde erbjuda mat, torra kläder och en buss att vila och värma sig i. Kunde de frivilliga fortsätta att söka menar Daniel. Han berättar att FIKK var snabbt ute när det blev aktuellt att söka efter Wilma.

– Vi fick in anmäla om att Wilma var försvunnen på söndag kväll och ringde då på måndagen till MP men fick inget svar så vi gick ut. Jag ringde även dagen efter utan svar och då inledde vi en insats fullt ut eftersom MP inte var där. Jag ser oss inte som konkurrenter utan vi ska komplettera varann. MP påbörjade sin insats under onsdagen.

Daniel menar att människor som behöver hjälp bryr sig inte om det står MP, FIKK, fjällräven eller inget alls på de personer som är ute och söker. Det som är viktigt är att man agerar snabbt och snabbt går till verket. Han berätta också att det blev bra organiserat genom att polisen gav båda organisationerna sina sökområden.

Hur reagerade de sökande når insatsen avslutades?

– Vi bestämde att avsluta insatsen när vi fick besked om att hon var avliden och beslutade att vi skulle ha en avslutning på torget i Uddevalla. Det blev en bra uppslutning och torget fylldes av folk. Jag tycker det var väldigt fint.

Det blir ju väldigt känslosamt och personligt när man letar efter en person som sedan visar sig vara avliden. Hur hanterar man det?

– Det finns samtalshjälp att få inom organisationen för den som behöver stöd och någon att prata med. Det engagerade frivilla så mycket att många upplevde en tomhet efteråt. Det blev ju heller inte färdigt, så jag tror att många nog går och känner en tomhet. Jag vill framför att varmt tack till alla fantastiska människor som ställde upp vid insatsen, avslutar Daniel.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv