Fartyg i skytteltrafik med vindkraftstorn

2020-04-18 Vindkraftverken har nu nått en storlek som gör att de inte alltid kan transporters på landsväg. Uddevalla hamn hanterar just nu ett projekt med vindkraftverk till Kristinehamn där tornen transporteras med fartyg från Uddevalla.

Uddevalla Hamn är Sveriges näst största importhamn när det gäller vindkraftverk. Man har satsat på att ha både utrymme och specialutrustning för att ta om hand den värdefulla lasten när båtarna kommer med vindkraftverk som ofta produceras långt bort och med delar som kommer från olika platser.

Det är tre huvuddelar som hanteras och som kräver anpassade transporter, nämligen tornen, som är uppdelade i sektioner, vingarna, samt maskinhusen som sitter längst upp i vindkraftverken och som vingarna är fästade i. Vindkraftverken som skeppas till Kristinehamn är i storleksordningen 4,2 MW. Till Uddevalla hamn kommer alla delar i projektet. Därefter ombesörjer hamnen transporten till platsen där vindkraftverken skall sättas upp. Denna gång är det 30 vindkraftverk i den park som projektet skall leverera till.

– Tornen är denna gång så stora att de inte kan transporteras på lastbil. De är för tunga och för breda, säger Ulf Stenberg, VD på Uddevalla Hamnterminal AB.

Vingar och maskinhus går fortfarande att transportera på väg. Trots att vingarna är 67-74 meter långa. Varje vinge ligger i en slags ställning som i yttermåtten motsvarar en containers diameter. Dock inte på längden alltså.

– På det viset passar de in i containeranpassade transportsystem på båtarna, berättar Ulf Stenberg. I Uddevalla hamns område på Sörvik finns stor utrymmen där torn, vingar och maskinhus nu är placerade. När vi pratar med Ulf Stenberg på måndagen ligger ett fartyg med vindkraftverk och väntar i dockan på att få lossa.

– Dessutom har vi två fartyg som väntar på redden med att få komma till kaj, säger Ulf Stenberg.

Redden i detta fall är utanför Marstrand. Just nu är det alltså ganska hektiskt för folket som jobbar i hamnen. Ulf Stenberg är full av beundran för den arbetsinsats som görs.

– Det ställer verkligen upp när det behövs, säger han. De trafikanter som är ute och kör bil mitt i natten riskerar under den här tiden att få vänta lite medan de stora vingarna lotsas ut på E45 för transporten ut ur Uddevalla. Rondellen vid Fröland är en flaskhals som kräver både precision från transportörerna och transportledarna och tålamod från väntande bilister eftersom manövern med vingarna måste tas försiktigt. Men denna gång tas alltså tornen med båt från Uddevalla hamn via Göteborg och Göta Älv upp till Kristinehamn i Vänern.

– Den går 15 turer upp till Kristinehamn med tornen och går tom på tillbaka, säger Ulf Stenberg. Den något omständiga lossningen av alla torndelarna i Uddevalla, där två mobilkranar används vid varje lyft, och varje torndel transporteras på specialvagnar till sin plats på hamnområdet, får alltså denna gång upprepas, fast omvänt. Vid 15 anlöp av det aktuella fartyget lastas torndelarna för ytterligare en fartygstransport den sista delen till slutdestinationen. Vindkraftverken är en allt större del av Uddevalla hamns verksamhet och under våren har man ytterligare sju projekt som skall hanteras. Ytterligare är på väg in, ett i juni och ett i augusti. Just nu är det alltså full fart i hamnen, men godsmängderna har ännu inte helt motsvarat det budgeterade enligt Ulf Stenberg. Han ser dessutom tecken i skyn som varslar om en kommande nedgång på grund av Corona-krisen. Han brukar framhålla att godsvolymerna i hamnen till stor del är väldigt konjunkturberoende.

– Om någon månad kommer det nog att märkas i hamnen, säger Ulf Stenberg.

Publicerad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv