Uddevalla kommun ska göra parken Söderplan till ett paradis för insekter. Detta genom att bland annat placera ut insektshotell och stora stockar i rabatterna. Foto: Johanna Nilsson

Ett paradis för insekter

Uddevalla kommun vill öka den biologiska mångfalden

2021-06-21 Uddevalla kommun har sökt stöd för att kunna göra parken Söderplan mer insektsvänlig och på sikt öka biologisk mångfald och antalet pollinatörer i kommunen.

Pollinering är en funktion som bidrar till ökad produktion av frön hos drygt 90 procent av världens vilda växter. Många vilda pollinatörer som exempelvis bin, fjärilar och flugor är nu hotade. Regeringen satsar därför nu på att förbättra situationen och inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och lokala aktörer söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering.

Perenna rabatter

Uddevalla kommuns projekt handlar om att under 2021/2022 göra parken Söderplan till ett paradis för insekter. Det ska man bland annat uppnå genom att placera ut insektshotell och ha perenna rabatter med växter som blommar från vår till höst och som insekter älskar. Lite större sten kommer att finnas utmed rabatterna där insekter kan värma sig på våren och i den större rabatten finns även stora stockar för dem att bygga bo i.

Inspirera

Förutom att öka den biologiska mångfalden, gynna och öka antalet pollinatörer i området, syftar projektet även till att försköna befintliga rabatter. Man vill också informera parkens besökare om hur viktig biologisk mångfald är och inspirera invånarna att själva till exempel odla växter som gynnar pollinatörer.

Publicerad:
Johanna Nilsson,
Nyhetsarkiv