Emaus-chef anmäler kommunen

2021-10-21 Det har varit många turer runt Emaus och det har varit en jobbig tid för personalen då många uddevallabor varit missnöjda med att verksamheten med hästarna inte kommer igång, eller kommer att se ut som tidigare. I ett tidigare nummer av Västsverige kunde vi berätta att man på Emaus haft beteendeanalytiker som menar att hästarna säger nej till möten med barnen.

Bara 1,5 hästar av sju kan delta i ponnyridningen. Under den intervjun som gjordes då fram kom även att verksamheten fått ett ordförandeuppdrag av kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg (S) redan i oktober 2020, om att verksamheten ska återgå och ponnyridnngen startas upp som innan, snarast möjligt. Nu har verksamhetschefen alltså anmält kommunen till arbetsmiljöverket, då hon menar att man går in och detaljstyr verksamheten. Så här säger Högberg om anmälan:

– Jag fick reda på anmälan via media vilket är väldigt trist. Den vanliga gången är ju att man går till sin första chef för att försöka lösa saken och om denna säger nej så gör man en 66A åtgärd. Det har hon inte gjort här utan hon har gått direkt till arbetsmiljöverket med en anmälan. Jag tycker inte det är så vi ska göra, utan vi ska kunna ha en bra dialog med varann. Men vi har allvarliga brister i kommunikationen just när det gäller detta uppdraget, vilket ju denna anmälan också befäster. Jag upplever tyvärr att vi haft de bristerna på Emaus från början.

Det pekas på ändrad verksamhet i anmälan?

– Jag skrev ett ordförandeuppdrag som jag skickade i oktober 2020. Det har aldrig varit tal om att verksamheten ska ändras i det uppdraget, utan den skall bara tillbaka till vad den var innan pandemin. 

Varför har inte en risk- och konsekvensanalys gjorts?

– Att göra en risk- och konsekvensanalys av en verksamhet är verksamhetschefens uppdrag, tillsammans med skyddsombud, och har enligt uppgift till mig också påbörjats på enhetsnivå 2020-09-22. Detta hade verksamhetsansvarig kunnat göra redan i oktober 2020, när uppdraget gavs. Så varför det står med i anmälan, att man inte gjort det, är verkligen förvånande. Det är ju anmälans uppdrag att göra och det har det funnits tid till. 

Anmälan hänvisas även till ett beslut i nämnden, vad kan du säga om det?

– Det finns inget sådant beslut. Förstår inte var hon har tagit det ifrån. Det är tagit direkt ur luften. Det som hände var att personalen på Emaus visade en film via datorn. Det var en information om att eventuellt förlägga grön rehab på Emaus. 

Förstår du anmälan?

– Jag förstår inte vad som menas alls. Jag undrar bara varför man är emot att öppna upp verksamheten och ponnyridningen.

Kunde man inte haft någon verksamhet alls med hästarna under pandemin?

– När verksamheten skulle stängas helt så ville vi egentligen inte stänga, utan dela av och ha verksamhet ändå. Men då var det semestrar så man bestämde att öppna upp efter sommaren. Det löftet fick jag, men inget hände. Sedan fick man en ny chef på förvaltningen, Paula Nyman. Hon ville att jag, för att vi skulle vara tydliga och inget hände, skulle skriva ett skriftligt uppdrag. Då öppnade man upp lite. Men nu ska det öppnas upp, eller rättare sagt, gå tillbaka till den vanliga verksamheten. Det finns inga detaljer och ingen tidsplan i ordförandeuppdraget, utan bara snarast möjligt. 

Vem riktas anmälan till anser du?

– Jag känner att det är vi i politiken som anmälan riktas till, men vi är en enig nämnd. Vi får avvakta och se vart anmälan leder och bemöta om det blir aktuellt, för det är väldigt många felaktigheter i den.

Hur går ni vidare nu för att ponnyridningen ska öppnas upp helt?

– Det är förvaltningen som har ansvaret för vad som händer nu, men jag kommer att följa detta. 

Upplever du att ansvariga för verksamheten inte vill ha ponnyridning på Emaus.

– Man kan ju undra, det känns inte så när man hela tiden hittar problem och inte lösningar. Sedan tycker jag inte att man ska få information om en anmälan via en journalist utan man ska försöka lösa problemet. 

Kunde du vara tydligare i ditt ordförandeuppdrag? 

– Nej, avslutar Annelie.

Vi ställde även frågor till enhetschefen som svarade så här:

Vad anser du har hänt? Att verksamheten förändrats? På vilket sätt är det en allvarlig arbetsskada. 

– Arbetsskadeanmälningar har inkommit kopplat till snabb verksamhetsförändring. Enligt rutin i Uddevalla kommuns ska skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt anmälas till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan gäller det en person, jag och flera uppfattar det som att du är den drabbade. Stämmer inte det, utan är det en annan anställd? Det står att det gäller en person på ett ställe och samtidigt skriver du 6 personer. Utifrån ditt svar att närmsta chef ska göra anmäla och du gjort den, uppstod denna fundering. Är alla drabbade av en allvarlig arbetsskada? 

– Tre arbetsskadeanmälningar har inkommit kopplat till snabb verksamhetsförändring, till mig som enhetschef. Om jag hade gjort en arbetsskadeanmälan för egen del, som medarbetare, så hade den gått till min chef. Verksamhetsförändringen berör 6 medarbetare, tillsvidareanställda och visstidsanställda. En arbetsskadeanmälan är en information om att något har hänt. Den riktas inte mot någon. Arbetsskadeanmälningar är en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det är du som är enhetschef och ska göra den analys av förändringen i verksamheten du åberopar i anmälan, samtidigt som du hänvisar till ett ordförandeuppdrag. Du fick det skriftligt i oktober 2020, varför anmäls det först nu om det är så allvarligt? Förstod du inte uppdraget när du fick det?

– Arbetsgivaren gör undersökningar, riskbedömningar och uppföljning av åtgärder på olika nivåer och i olika grupperingar t ex tillsammans med skyddsombud. Jag som enhetschef får mina uppdrag från min chef, avdelningschefen. Jag som chef vidareanmäler allvarliga arbetsskador till Arbetsmiljöverket efter att de har inkommit till mig.

Du hänvisar också till ett beslut i nämnden, som jag inte hittar, i din anmälan. Kan du snälla bifoga det beslutet i ditt svar?

– Nämndbeslut om verksamhet på Emaus lantgård för 2020 och 2021 är följande, mig veterligen, KFN 2019-11-20 §135, KFN 2020/131 Ordförandeuppdrag om medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus lantgård, KFN 2020-12-08 §175 Verksamhetsplan 2020-2023 med budget 2021, KFN 2021-05-05 §94. Jag ber nämndsekreterare skicka dem till dig, så kan hon hjälpa dig med de beslutsunderlag och andra tillhörande handlingar som finns.

Publicerad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv