Uställningen har från början varit en viktig del av Ekocentrums verksamhet.

Ekocentrum vill utnyttjas mer

Miljöfrågorna i fokus men pionjären upplever minskad efterfrågan

2019-09-03 Kommuner, region och företag har använt sig av Ekocentrum genom åren och därmed skapat en grund för denna mötesplats för miljön i regionen. Men nu, när miljön och klimatet är mer i fokus än någonsin, sviktar underlaget. – Det är tufft och det är av lite olika skäl, säger Mikaela Rosander, ny verksamhetsledare.

Stiftelsen Ekocentrum bildades på 90-talet och började sin verksamhet i St Jörgen Park i utkanten av Göteborg. Med gott om ytor att använda blev där miljöutställningen snabbt en attraktion. I den fortsatta verksamheten utvecklades verksamheten på så sätt att kurser och utbildningar blev allt mer dominerande och efterfrågade. Kommuner, region och företag använde sig av Ekocentrum för att utbilda personal och skolelever i miljökunnande och hållbar utveckling. Men nu när miljöfrågorna står i centrum mer än någonsin sviktar underlaget. Efterfrågan har gått ned och på Ekocentrum jobbar nu bara en tredjedel, cirka 4-5 personer, jämfört med hur det var för några år sedan. Lokalytorna har också minskat.
– Det är tufft. Det är av lite olika skäl. Många av våra potentiella kunder använder sig exempelvis av digitala snabbutbildningar på nätet, säger Mikaela Rosander.

– Vi tror att det är viktigt med det där mötet. Dialogen deltagare emellan. Ifrågasättande och diskussion. Det missar man där man sitter framför datorn, säger hon. Hon säger att kanske har många uppfattningen att Ekocentrum bara sysslar med miljö i form av miljöteknik och material. – Men vi har verkligen sysslat med hållbarhet i ett brett perspektiv hela tiden, menar Mikael Rosander.
– Hela våra naturmiljöer som håller på att kollapsa, vad som händer då, det har vi inte alls grepp om. Allt som hänger ihop, när man pratar lycka, när man pratar hälsa, när man pratar livet. Det är det som är hållbarhet. Vad är det för liv vi vill ha. Ett hållbart liv där folk inte bli utbrända och där folk känner samvaro då behövs det dialog för att vi skall förstå att andra kanske också tänker så, säger hon. Mikaela menar att man har missat något från kommun och region när man inte använder ekocentrum längre som den här mötesplatsen.

– Det är mötet som är så väldigt positivt upplever jag. En grupp med diskussioner och egna reflektioner där man upplever att man inte är ensam. Meningen och vårt mål är att besökare inte bara skall ta in information, man skall reflektera och landa i något och det skall leda till något, till handling, säger Mikaela Rosander.
– Det är det som är viktigt att det blir handling. Vi har snackat länge nog. Vi har inte tid med det mer. Ekocentrum har en jätteviktigt plats. Det är många som är deprimerade, som har klimatångest, och som är mer rädda för själva samhällsomställningen som behövs, än för själva klimatfrågan i sig, säger hon. Mikael Rosander menar att Ekocentrum också därför behövs för att lyfta fram möjligheterna, att det finns lösningar, att det inte måste gå åt skogen.
– Jag tror verkligen på behovet av ekocentrum som en mötesplats. Lära oss av det som gjorts bra och lära oss av varandra. Alla behöver inte uppfinna hjulet. Ta vara på det och låta det leda till handling. Hon berättar att Ekocentrum, som alltid varit intäktsfinansierat genom utställare och genom kurser och utbildningar, också upplever en konkurrens från det offentligas egna verksamheter.

– Vi har tidigare kunder som exempelvis nu i sin egen verksamhet har utbildningar och kurser i hållbarhet. I stället för att exempelvis ordna dem tillsammans med oss, här eller hos dem. Det finns också verksamheter som drivs med hjälp av bidrag från det offentliga och som därmed kan erbjuda billigare och till och med kostnadsfria aktiviteter inom samma ämnesområden som Ekocentrum arbetar med.
– Det har vi inte någon möjlighet till eftersom vi hela tiden måste tänka på att få in intäkter för att bekosta lokaler och personal, säger Mikaela Rosander. Men trots de tuffa tiderna kämpar man vidare på Ekocentrum.
– Jag är full av beundran för vår personal som med entusiasm jobbar på med vårt utbud, säger Mikaela. Under hösten kommer man att ha ett speciellt fokus på hållbart byggande. Man kommer att visa olika byggmaterial och byggteknik och med hjälp av bland annat livscykelanalyser illustrera vad som är mest hållbart. – Ofta har man exempelvis tittat på energiåtgången när huset används som ett mått på hållbarheten. Men hur man bygger och vilket material man använder och hur man återanvänder materialet är också viktigt, säger Mikaela Rosander.

– Det är oerhört mycket spill. Det sägs att man när man byggt tre hus i princip kan bygga ytterligare ett hus med spillet från de först byggda, säger hon. Det kommer att bli seminarium och kurser och dessutom work shop där man bygger hus med halm och lera. Man samarbetar med Building Future, efterföljaren till Passivhuscentrum. Och nu efter sommaren kommer onsdagsföreläsningarna tillbaks igen. De är gratis och öppna föra alla och där samarbetar man med Ingenjörer för Miljön och GMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, bland annat. Det börjar om två veckor. Men Mikaela och Ekocentrum har alltså ett budskap till kommun, region och andra som tycker att det är viktigt med Ekocentrum som en mötesplats för hållbar utveckling i Göteborg och i regionen. – Använd oss!

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv