De sista 800 meterna mellan tågstationen i Billingsfors och pappersbruket kör det lokala åkeriet Laxarby Transport pappersmassan som tidigare gick på lastbil betydligt längre sträcka än så. Foto: David Nyberg

DVVJ kör allt mer gods

Men olönsam turisttrafik gör framtiden osäker

2019-03-01 Dal Västra Värmlands Järnväg mellan Mellerud och Billingsfors får allt mer att göra när det gäller godstrafiken. Men man har ändå svårt att få det att gå ihop beroende på att turisttrafiken inte bär sina kostnader. Kommunerna vill hjälpa men regionen har ännu inte lämnat besked.

DVVJ kör timmer och annat gods till och från Billingsfors och där har pappersbruket nyligen börjat ta in pappersmassa också via järnvägen, vilket är positivt för tågtrafiken. Men enligt DVVJ gör turisttrafiken som man kör på sommaren att verksamheten inte går ihop fullt ut och man har därför sökt ekonomiskt stöd från de berörda kommunerna och från regionen. Kommunerna har ställt upp men med villkoret att också regionen gör det. Men där har man ännu inte lämnat något besked.

Läs mer i veckans Västsverige

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv