Det blir nya kollektivtrafikzoner

Förslag om en särskild Göteborgszon avslogs

2018-11-27 Efter många års utredande och ett antal bordläggningar kunde Regionfullmäktige på tisdagen besluta om ett nytt taxesystem för Västtrafik och kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det blir tre zoner, ett förslag från SD om en särskild Göteborgzon avslogs.

Regionfullmäktige tillstyrkte kollektivtrafiknämndens förslag, och avslog därmed Sverigedemokraternas förslag till ett nytt taxesystem. Det innebär följande:
1. Västtrafiks framtida zonstruktur ska utgöras av tre zoner, där zon A
omfattar Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö kommun, zon B omfattar
övriga 9 kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka och zon C
omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.
2. Västtrafik får använda de medel som tidigare avsatts till Västtrafiks
obeskattade reserver efter avslutande av projekt res utan check-ut, som
finansiering 2019 för genomförande av ny zonstruktur.
3. Vid införandet av ett nytt zonsystem kompenseras Västtrafik med ett ökat
driftbidrag motsvarande två tredjedelar av Göteborgs stads tillköp vid den
aktuella tidpunkten.
4. Detta ska kombineras med andra hemhämtningar som faller ut av ett nytt
zonsystem samt av bolaget andra relevanta åtgärder som inte motverkar
Trafikförsörjningsprogrammets målsättningar.
5. Bolaget ska ha en infasningsperiod under fem år med det nya zonsystemet
för att hitta en stabil balans mellan utgifter och intäkter som stämmer
överens med Västtrafiks nuvarande långtidsprognos.
Dessutom beslutade man tillstyrka ett tilläggsyrkande att varje kommun har fortsatt möjlighet att subventionera periodkortet i sin kommun om man så önskar.

Publicerad:
Nyhetsarkiv