Vindkraftverk har blivit en viktig del av godsmängden i Uddevalla hamn. Foto: Göran Nyberg

Bra år för Uddevalla hamn

Bästa resultatet sedan 1990-talet

2018-11-16 Uddevalla hamn ser ut att gå mot sitt bästa resultat på länge. Högkonjunkturen gör sitt till och dessutom har hamnen gjort ett par strategiska satsningar som givit resultat. Resultatet till och med augusti var 12 miljoner kronor, åtta miljoner bättre än budget.

Uddevalla hamns VD Ulf Stenberg är nöjd. Inte minst när det gäller haneringen av vindkraftverk som blivit en viktig del av hamnens verksamhet. I den här omgången transporteras 59 verk till 4 olika vindkraftsparker till bland annat Mariestad, Trysil och Dalarna. En faktor som Ulf Stenberg under en längre tid pekat ut som en positiv faktor för Uddevalla Hamn är den intensiva period av byggande som Göteborg just nu är inne i. Material, inte minst cement och cementprodukter, till byggnationen kräver en logistik där Uddevalla hamn kan bidra med både ytor för lagring och för transporter.
Ulf Stenberg lyfter fram personalen i hamnen som han menar har gjort en heroisk insats inte minst under sommaren när rederierna legat på och velat komma till Uddevalla hamn.
– Det har varit fantastiska, säger han och konstaterar att de utöver detta fått anställa 4-5 personer mer över sommaren än man planerat och dessutom ökat antalet tillsvidareanställda under året.
Göran Nyberg

Läs mer i den ordinarie tidningen

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv