Bevattningsförbud i Tjörns kommun

2019-07-03 På grund av att vattennivåerna är låga i vattentäkter infördes bevattningsförbud igår eftermiddag i Tjörns kommun.

Bevattningsförbudet gäller privatpersoner som har kommunalt vatten inom kommunen. För personer med egen brunn gäller det inte men man uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer.

Bevattningsförbudet innebär bland annat att kommunalt dricksvatten inte får användas till att vattna i trädgården, fylla eller byta ut vatten i pooler, tvätta fasader, tak eller altaner. Man får heller inte tvätta fordon, förutom i biltvätt, eller båtar. Kommunen uppmanar även till allmän sparsamhet av det kommunala dricksvattnet.

Begränsningarna gäller tillsvidare, till dess att kommunen bedömer att vattennivåerna i yt- och grundvattentäkter är tillräckligt höga igen, vilket beror på kommande nederbördsmängder.

Publicerad:
Johanna Nilsson,
Nyhetsarkiv