– Elbilar är bra. Jämfört med fossildrivna bilar så är det ett framsteg ur klimatsynpunkt, det är klart att det är det. Men sen finns det några problem, varav det ena är tillgången på metaller, säger Arne Müller. Foto: David Nyberg

Batterimetaller ska brytas i Sverige

Med gruvor på hemmaplan blir elbilens baksida synlig för alla

2019-08-02 Elbilstillverkarna vill komma bort från beroendet av kobolt som bryts under hemska förhållanden i bland annat Kongo-Kinshasa. Med närproducerade metaller hoppas svenska batteriföretaget Northvolt på att få bättre kontroll på och insyn i hela produktionskedjan från gruva till färdigt batteri. Nationalekonomen Arne Müller hjälper oss att avgöra genomförbarheten av industrins visioner.

Som en följd av att bilindustrin på allvar kommit igång med utveckling och produktion av elbilar har efterfrågan på de metaller som krävs för att tillverka elbilsbatterier ökat kraftigt. Det har i sin tur lett till att priserna på de eftertraktade metallerna har stigit och att intresset för att starta upp nya gruvor har ökat runt om i världen inklusive i Sverige. Till och med i Västra Götaland, som tidigare inte ansetts särskilt intressant för gruvverksamhet, har internationella gruvbolag under de senaste åren ansökt om och beviljats prospekteringstillstånd för bland annat kobolt.

Ett av de företag som efterfrågar batterimetaller från Sverige är Northvolt. I Skellefteå ska de bygga en av alla de batterifabriker som kommer behöva byggas runt om i världen de kommande åren. De har tidigare sagt att de vill använda sig av närproducerade metaller i produktionen. Genom att på så sätt få bättre insyn i hela kedjan från gruva till färdigt batteri är tanken att man ska kunna garantera en produkt som producerats på ett hållbart sätt både med hänsyn till miljöaspekter och arbetsförhållanden.

Elbilen och jakten på metallerna

För att få hjälp att avgöra hur realistisk och genomförbar den här ambitionen är tar vi hjälp av nationalekonomen, journalisten och författaren Arne Müller. Boken Elbilen och jakten på metallerna gavs ut tidigare i år och utöver den har han skrivit ytterligare fyra böcker om landsbygdsutveckling och om den svenska gruvindustrin.

– Elbilar är bra. Jämfört med fossildrivna bilar så är det ett framsteg ur klimatsynpunkt, det är klart att det är det. Men sen finns det några problem, varav det ena är tillgången på metaller. Helt enkelt för att när man börjar titta på de mängder av olika metaller som krävs i tillverkningen av batterier och elmotorer, så är de enorma, säger Arne.

Batterifabriken

– Jag började nysta i det här utifrån batterifabriken som Northvolt ska börja bygga i Skellefteå nu efter sommaren. I och med att de har sökt miljötillstånd för bygget kan man se hur mycket metaller de räknar med att behöva använda när batteriproduktionen kommer igång. Dels är det mer konventionella metaller som man behöver, som koppar, aluminium och mangan, och där är det endast små andelar av världsproduktionen som krävs. Men när du kommer till kobolt och grafit, då är du helt plötsligt uppe i över två procent av världsproduktionen för att försörja första halvan av fabriken i Skellefteå. Så då börjar man ju ta sig lite för pannan. Och för litium är det sex procent. Sex procent av den nuvarande världsproduktionen av litium behövs för batteritillverkningen i en halv fabrik.

Arne berättar att han även har tittat närmare på bedömningar som Världsbanken har gjort för framtida behov fram till 2050 av nyckelmetallerna kobolt, grafit och litium. Alltså de metaller som är väldigt specifika för just elbilsbatterierna. Han förklarar att prognoserna är lite osäkra eftersom det handlar om en relativt ny industri, där det ännu inte är klart exakt hur snabbt teknikutvecklingen kommer gå och hur stora kvantiteter av de olika metallerna som kommer behövas i de framtida batterierna.

Brant uppåt

– Gemensamt för alla nyckelmetallerna är att kurvorna pekar brant uppåt. Enbart bilbranschens ökade batterianvändning innebär en femtondubbling av behovet av litium. En femtondubbling! Halterna av de här metallerna är genomgående ganska låga, litium till exempel ligger ofta på ungefär en procent. Så om du börjar ta ganska stora kvantiteter, då blir det också stora ingrepp.

– Med kobolt är problemet att mer än hälften av världens koboltutvinning sker i Demokratiska Republiken Kongo under hemska arbetsförhållanden. Där var det nyligen en olycka där 40 människor omkom som gick och letade malm vid en gruva. Så det är både miljömässigt och arbetsmiljömässigt en väldigt dålig situation inom gruvbranschen i det landet.

Det är ju precis det här problemet som de europeiska bil- och batteritillverkarna vill komma runt genom att istället hämta metallerna till batterierna från gruvor i exempelvis Sverige. Det jag är nyfiken på är om det här är praktiskt möjligt. Finns verkligen alla de metaller som behövs för att tillverka elbilsbatterier i tillräckliga halter i den svenska berggrunden?

– Ja, det mesta går att hämta från Sverige eller från närområdet i alla fall. Kobolt utvinns idag i Finland, och det letas efter kobolt på många platser i Sverige just nu. Det är ingen tvekan om att det finns koboltfyndigheter här, men exakt hur stora och hur bra de är, det är oklart än så länge. Det man kan säga är att koboltpriset har gått upp och att det är en utveckling som sannolikt på lång sikt kommer fortsätta gå åt det hållet, i takt med att kobolt efterfrågas allt mer. Så det är inte orimligt att tro att priserna kommer gå upp så pass mycket att fyndigheter som man tidigare inte tyckte var tillräckligt bra då kommer bli intressanta för brytning.

– När det gäller litium är det faktiskt Finland som är närmast även där. Det finns en färdigprospekterad fyndighet med alla tillstånd klara som håller på att starta i Österbotten. Men det finns en hel del litiumfyndigheter som undersöks i Sverige också. Bland annat en fyndighet i närheten av Skellefteå där Northvolt ska tillverka batterierna.

Karlsborg

– Men det som är intressant både med kobolt och litium är att det här är något som det letas efter nu i stora delar av Sverige. Jag var till exempel i Undenäs i Karlsborgs kommun i våras där ett australiensiskt bolag hoppas på koboltbrytning. De har alla tillstånd klara och är på gång att sätta igång med prospekteringsarbetet.

– Sen har vi grafit och där är det en gruva som har legat i malpåse några år i Hälsingland som man nu håller på att försöka få igång igen med inriktning mot batteritillverkning. Dessutom är det ett område i Vittangi i Norrbotten där man också håller på att starta en grafitgruva. Den ska kombineras med en fabrik nere vid kusten där man ska omvandla grafiten till en sådan form av grafit som går att använda i batterier.

– Mangan är väl den enda metallen som verkligen inte finns i närområdet, annars har du alla ämnen som du behöver.

Northvolt säger att de vill ha närproducerade råvaror för att kunna garantera bra arbetsförhållanden och miljövillkor, men mangan finns alltså inte här, hur tror du att de tänker där?

– Jag vet inte, men mangan är ändå inte en så problematisk metall. Den finns på ganska många platser, så har man ambitionen, då kan man naturligtvis hitta en leverantör som hämtar metallen från en källa som man vet är bra och som går att kontrollera.

Det låter som att deras ambition om att få till en hållbar produktionskedja från gruva till färdigt batteri som är kontrollerbar går att lösa då.

– Ja, det borde gå att lösa. Det som är komplikationen här och det som är skälet till att Northvolt är ganska hemlighetsfulla med vilka leverantörer de har, det är att det är många som vill åt de här metallerna som man med gott samvete kan säga kommer från en bra källa. Det gäller alltså att få säkrat de här leveranserna och skriva avtal med producenterna.

Så även om det kommer startas många nya gruvor i Sverige så är det inte säkert att Northvolt får ta del av metallerna ändå?

– Precis, det kan ju lika väl vara någon av de koreanska eller kinesiska batteritillverkarna som tecknar kontrakt med de leverantörerna.

– Generellt kan man säga att elbilsboomen leder till väldiga metallbehov som innebär omfattande ingrepp. Dessutom genererar själva gruvverksamheten och utvinningen av metallerna från malmen stora koldioxidutsläpp. Jag gjorde en beräkning i boken som landar på att hela gruv- och metallsektorn globalt svarar för ungefär tio procent av koldioxidutsläppen, i Sverige är det fjorton procent.

Det var mycket.

– Ja, det är mycket. Med tanke på att de globala utsläppen måste ned med ungefär 80 procent. Om man då tänker sig att den här metallanvändningen fortsätter att öka i den enormt snabba takt som den har ökat sedan 2000, då har vi även ur klimatsynvinkel ett riktigt stort problem.

 

Det här är en förkortad version av reportaget om batterimetaller i veckans nummer av tidningen Västsverige.

 

 

Uppdatering 8 augusti 2019 med en uppföljningsfråga till Arne Müller:

En läsare av reportaget om batterimetaller gjorde oss uppmärksamma på att priset på kobolt och litium som används vid tillverkning av elbilsbatterier har sjunkit under det senaste året. Skulle du vilja kommentera det?

– Jag är väl medveten om att priserna på kobolt och litium efter några års uppgång har fallit under det senaste året. Sådan är denna bransch. Även för metaller där efterfrågan är långsiktigt stigande, vilket också kommer att ge en långsiktig press uppåt på priserna, så kommer svängningarna att vara extrema.

– Det senaste prisfallet ändrar dock inget i branschexperternas eller min bedömning av den allmänna prisutvecklingen. Därmed ändrar det heller inte bedömningen att det kommer att finnas ett fortsatt stort intresse för att leta efter bland annat kobolt i Sverige och Finland, även om prissvängningarna kan göra att intresset kan skifta en del över tid.

 

Northvolts råvarubehov

Beräknad ungefärlig årlig förbrukning av några av råvarorna till batteritillverkningen vid första halvan av Northvolts fabrik i Skellefteå:

  • Grafit: 27 000 ton
  • Nickel: 21 000 ton
  • Stål: 13 000 ton
  • Koppar: 7 800 ton
  • Aluminium: 3 600 ton
  • Kobolt: 2 600 ton
  • Litium: 2 600 ton
  • Mangan: 2 600 ton

 

Källa: Teknisk beskrivning Northvolt Ett – Utökad anläggning för storskalig produktion av litiumjonbatterier, Northvolt.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv