Friskolan Dinglegymnasiet med naturbruksutbildning ligger i Munkedals kommun, som sagt nej till avtalet med regionen. Arkivfoto: David Nyberg

Avtalslöst tillstånd för naturbruksutbildningarna

2022-12-08 När Munkedals kommun sa nej till avtalet om naturbruksutbildning mellan kommunerna och regionen föll hela avtalet. Det skulle ha trätt i kraft 1 januari 2023 när det gamla avtalet gått ut.
– Vi kommer att tillämpa det gamla avtalet medan vi arbetar med att få fram ett nytt som alla kan vara med på, säger Anders Carlberg, chef på forskning och utvecklingsavdelningen på Västra Götalandsregionen.

Av de 49 kommunerna i Västra Götaland är det en kommun som hittills sagt nej till förslaget till nytt avtal om naturbruksutbildningarna mellan regionen och kommunerna. Nästan alla har sagt ja. Tveksamma är de kommuner som har friskolor med naturbruksutbildningar i sin kommun eller i närheten. Förutom Munkedal har Färgelanda, Mellerud och Marks kommun uttryckt tveksamheter till att säga jag till det föreslagna avtalet. I Mellerud har man ännu inte tagit ställning. – För en månad sedan ungefär beslutade vi bordlägga ärendet i avvaktan på att överklagandet till förvaltningsrätt skulle avgöras. Så vi har inte tagit ställning ännu, säger avgående kommunalrådet Morgan Andersson(C) i Mellerud. Men det räcker alltså med Munkedals nej för att hela avtalet skall falla. – Ja, avtalet förutsätter att alla kommunerna skriver på, säger Anders Carlberg på regionen.

– Det innebär att vi inte har något avtal från årsskiftet. Det innebär emellertid inte någonting för verksamheterna i fråga, utan de fortsätter som vanligt. Från regionens del kommer vi nu att sätta till alla klutar för att få fram ett avtal som alla kan säga ja till. Under tiden arbetar vi efter det som regleras i det tidigare avtalet, säger Anders Carlberg. Avtalet har sin grund i en skatteväxling som gjordes för 23 år sedan. Regionen tog ansvaret för att bedriva naturbruksutbildning på de skolor som då fanns, det vill säga Dingle, Nuntorp, Skara, Sötåsen, Svenljunga, Sparresäter och Strömma.

– Det är ju kommunerna som har ansvaret för gymnasieutbildningarna och avtalet är egentligen ett uppdrag till regionen att bedriva naturbruksutbildning för deras räkning, säger Ulf Eriksson(C), avgående ordförande i Naturbruksstyrelsen i Västra Götaland.

I avtalet finns också en klausul att kommunerna förbinder sig att inte starta några egna naturbruksutbildningar. Men när regionen beslutade att lägga ned naturbruksskolorna i Dingle, Nuntorp och Strömma uppstod i stället friskolor på dessa orter utan att kommunerna hade något finger med i spelet. Däremot ser kommunerna det som värdefullt med skolorna som också ger ett stort antal arbetstillfällen. Dessa arbetstillfällen skulle enligt kommunerna kunna bli fler om de inte dessa friskolor missgynnades av det avtal som nu gäller.

Avtalet innebär nämligen att regionen subventionerar kommunerna med halva kostnaden för elever som går på regionens skolor, eller på friskolor utanför Västra Götalandsregionen. Men ingen subvention utgår till de kommuner som placerar elever på någon av friskolorna, vilket alltså anses missgynna dessa, eftersom det blir dubbelt så dyrt för kommunerna att ha elever där.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv