Åsa Sandberg, Too good to go. Foto: David Nyberg

Åsa Sandberg från Vargön lanserade matsvinnsapp i Sverige

2022-09-01 Som bolagets Sverigechef byggde Åsa Sandberg från Vargön upp Sverigekontoret med 18 anställda och ansvarade sedan för lanseringen av den internationella matsvinnsappen Too good to go i åtta svenska städer. Nu har hon gått vidare från chefsrollen för att kunna fokusera mer på företagets arbete för minskat matsvinn även på andra sätt utanför appen.

Too good to go startade 2016 i Danmark utifrån en frustration över att en tredjedel av all världens mat slängs. I maj 2020 lanserades deras mobilapp i Sverige och idag finns den i 15 europeiska länder samt i USA och Kanada.

Hittills har över 150 miljoner måltider tack vare appen räddats från att hamna i soporna, varav en halv miljon måltider i Sverige. Bolaget har idag 1 300 anställda och är världens största matsvinnsapp och växer fortfarande snabbt.

Affärsidén går ut på att genom appen hjälpa restauranger, caféer, bagerier och matbutiker att sälja den mat som de inte lyckas få sålt på egen hand och som annars skulle ha slängts. Samtidigt som man ger konsumenter möjlighet att göra en insats för miljön genom att vara med och bidra till att minska svinnet i samhället.

Grundtanken är alltså samma som för matsvinnsappen Karma, som också startade 2016, fast i Sverige i stället för i Danmark.

I Karma-appen får man för det mesta köpa maten för nästan halva priset och i Too good to go betalar man alltid en tredjedel av ursprungspriset.

Största skillnaden mellan apparna är att man i Karma ser exakt vad för mat det är man köper medan man i Too good to go köper en överraskningskasse.

Åsa Sandberg på Too good to go förklarar att innehållet i överraskningspåsen kan vara vad som helst som blivit över från varje enskilt matställe just den dagen.

I Karma läggs matsvinnet ut på appen för försäljning först när det redan har uppstått och är redo att hämtas upp. På Too good to go däremot kan man ofta beställa maten redan ett knappt dygn innan utsatt upphämtningstid.

– Det är ju ofta att ett matställe vet att de kommer ha mat över, men inte vad. Så i slutet av dagen lägger de det som de har fått över i en överraskningspåse som de säljer på vår app, säger Åsa.

– Den mat vi slänger skulle räcka till att föda dessa människor fyra gånger om, det är helt sjukt, säger Åsa Sandberg på Too good to go angående det faktum att runt 500 miljoner ton mat slängs varje år i världen samtidigt som flera hundra miljoner människor går hungriga. Foto: David Nyberg

När det gäller bagerier, caféer och restauranger finns det för det mesta en enda kasse att välja på, och när det gäller matbutiker kan man ofta välja mellan flera olika kategorier.

– Det kan vara till exempel en frukt och gröntkasse, en bröd och fikakasse, en mejerikasse, eller kanske en blandkasse.

Hon förklarar att de sedan starten 2016 har testat olika modeller och kommit fram till att just konceptet med överraskningspåsar är den strategi som de kan rädda mest mat med.

– Överraskningskassen har visat sig vara en av anledningarna till att folk tycker att det är roligt att handla. Man vill ha en present och samtidigt göra gott.

Även matställena uppskattar den här modellen, menar Åsa. För att få så många matställen som möjligt att börja använda sig av Too go to go vill man att det ska vara lika enkelt för dem att sälja den överblivna maten till ett reducerat pris som att slänga den i soporna.

– Med överraskningskassen blir det minimalt med administration. Det är bara att lägga det i en kasse, sälja det på plattformen, och så är det klart, säger Åsa.

Idag använder 160 000 företag i 17 länder Too good to go för att minska sitt matsvinn.

Ett av företagen är den Göteborgsbaserade café- och restaurangkedjan Le pain français.

Kedjans vd och delägare Markus Samuelsson berättar att deras enhetschefer har ett stort miljötänk och engagemang för att minimera mängden svinn, och att det var de som tog initiativ till att börja använda Too good to go.

Markus Samuelsson, delägare och vd på café- och restaurangkedjan Le pain français i Göteborg. Ett av 160 000 företag i 17 länder som minskar sitt matsvinn med hjälp av Too good to go. Foto: David Nyberg

– Vi hade funderat länge på hur vi skulle kunna minska svinnet ytterligare och samtidigt hjälpa studenter, pensionärer och andra som kanske har lite mindre ekonomi, säger Markus.

Genom att börja använda sig av maträddar-appen fick de ett smidigt praktiskt verktyg för att göra just detta.

Åsa Sandberg berättar att Sverigelanseringen av Too good to go inte fick samma rivstart som lanseringar som de gjort i andra länder, och att huvudskälet till den långsammare starten i Sverige var att den skedde under coronapandemin.

– Att ta kontakt med restauranger och caféer mitt i en pandemi var inte det lättaste. Men klimatet kunde inte vänta och maten behövde räddas, så vi var tvungna att lansera.

Drygt två år efter Sverigelanseringen konstaterar Åsa att det nu har ”rasslat till enormt” och att det under hösten dessutom kommer ske ytterligare lanseringar av nya stora aktörer som finns över hela landet.

Anledningen till att det går så bra för Too good to go just nu menar hon är en kombination av ökande miljömedvetenhet bland allmänheten och en hög inflation.

– Vi ser att vi verkligen har en roll att spela nu både kring att göra vårt för att bromsa klimatförändringarna och för att hjälpa människor med krympande plånböcker i tider av stigande matpriser, säger Åsa.

Produktionen av livsmedel till världens snart åtta miljarder människor står för runt en fjärdedel av de samlade växthusgasutsläppen. Den bidrar också till bland annat övergödning, regnskogsavverkning, utfiskning, spridning av bekämpningsmedel och till den pågående insektsdöden och massutrotningen av arter.

Ett av FN:s hållbarhetsmål är att halvera mängden matsvinn till år 2030, vilket skulle innebära en minskning med runt femhundra miljoner ton matsvinn årligen.

Om vi skulle lyckas med detta och därmed också minska behovet av att producera så stora mängder mat från första början skulle även belastningen på miljön kunna minska i motsvarande grad.

Efter en trög start på grund av att Sverigelanseringen skedde mitt under coronapandemin ökar intresset nu snabbt för Too good to go. En anledning är inflationen som gör det extra intressant för många att handla mat till ett lägre pris, menar Åsa Sandberg. Foto: David Nyberg

Viljan att jobba med hållbarhet och för att göra världen bättre tror Åsa Sandberg att hon i alla fall delvis har fått från uppväxten i det lilla samhället Vargön mellan Vänersborg och Halle- och Hunneberg.

– Vi var ute på bergen varje helg och vi hade naturen väldigt nära. Så för mig är det viktigt att göra det jag kan för den biologiska mångfalden och för att även framtida generationer ska kunna vara ute i naturen.

Att det blev just matsvinnsfrågan som hon valde att engagera sig så pass mycket i hänger ihop med hennes långa karriär i restaurangbranschen. Först på nattklubbar och restauranger i Skottland, och sedan på finkrogar som Swea Hof och Fiskekrogen i Göteborg.

Under alla år i restaurangvärlden fick hon med egna ögon se hur mycket mat som slängs. Bland annat den mat som i slutet av dagen blir kvar från bufféerna.

– Det slutade med att jag vid något tillfälle bara hävde ner allt i en sopsäck och sprang ut till bilen och lade det i baksätet, för jag fick panik.

Åsa Sandberg föddes i Sri Lanka men är adopterad och kom till sin svenska familj i Vargön när hon var tre månader gammal. Även det här tror hon kan ha bidragit till att hon blir så oerhört triggad av slöseri.

– Sri Lanka är ett betydligt fattigare land än vad Sverige är, säger Åsa.

– Där skulle man aldrig komma på tanken att slänga så mycket mat som vi gör här. Utan i utvecklingsländer sker ofta svinnet tidigare i kedjan, på grund av brister när det gäller kylning, transporter och teknik. Medan i de utvecklade länderna, som här i Sverige, så sker det i hemmen.

Just det faktum att det slängs så mycket mat samtidigt som flera hundra miljoner människor går hungriga är en viktig drivkraft för Åsa i hennes dagliga arbete.

– Jag blir helt knäckt av det. Det är verkligen resursslöseri på högsta nivå. Att låta så här mycket mat gå till spillo samtidigt som människor svälter, säger Åsa.

Man vill ha en present och samtidigt göra gott, säger Åsa Sandberg som förklaring till varför konceptet med överraskningspåse fungerar så bra. Foto: David Nyberg

– Den mat vi slänger skulle räcka till att föda dessa människor fyra gånger om. Det är helt sjukt.

Även om de 17 länder där Too good to go har lanserats hittills har betydligt mindre problem med svält och hunger jämfört med många andra fattigare länder, så finns det ändå mängder av människor även i de här rikare länderna som lever i matfattigdom. Alltså personer som inte direkt svälter men som av olika skäl tvingas välja bort nyttiga eller nödvändiga livsmedelslag.

– Via appen har vi ju redan en lösning för människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation, eftersom man kan handla för en tredjedel av priset, säger Åsa.

Hon berättar att de för att ytterligare hjälpa människor som lever i matfattigdom dessutom i många länder har utvecklat nära samarbeten med så kallade matbanker som delar ut mat gratis till behövande.

Åsa förklarar att kärnverksamheten i Too good to go är själva maträddar-appen och att det är genom den som de får in ekonomiska medel för att finansiera deras olika projekt som de driver i syfte att komma närmare visionen om en planet utan matsvinn.

I Åsas inledande roll som bolagets Sverigechef byggde hon upp organisationen med 18 anställda, ett kontor och en företagskultur, och lanserade appen i åtta svenska städer.

Företaget rekryterade senare in en ny Sverigechef som kunde förvalta den löpande driften av företaget så att Åsa skulle kunna fokusera mer på bolagets andra fokusområden utöver appen. Det vill säga arbetet med att uppmärksamma matsvinnsfrågan i Sverige och driva initiativ med syfte att minska mängden matsvinn i samhället i stort. Ofta tillsammans med företag som säljer mat via appen eller i nära samarbete med olika livsmedelsföretag, som till exempel Klädesholmen seafood.

– Vi har bland annat lanserat Europas största initiativ kring datummärkning där vi utbildar konsumenten till att titta, smaka och lukta på produkter som har ett bäst före-datum. Många produkter är ju tjänliga långt efter att bäst före-datumet har passerat, säger Åsa.

Genom appen Too good to go kan man rädda mat som annars skulle ha slängts, för en tredjedel av ursprungspriset, berättar Åsa Sandberg. Foto: David Nyberg

Too good to go hjälper också skolor, livsmedelsbutiker och andra företag att minska sitt matsvinn, och de har lobbyister i Bryssel som jobbar för att EU-gemensamma lagar och regler ska utformas för att bättre kunna bidra till mindre matsvinn.

– Sedan slutligen så jobbar vi också mot hushållen, där det mesta svinnet faktiskt uppkommer. Man kanske tror att det är de stora jättarna men det är det inte. Det är vi som är bovarna, säger Åsa.

– Därför jobbar vi mycket med inspiration och tips och trix kring hur vi som konsumenter kan minska vårt svinn. Mycket via våra sociala kanaler där vår Instagram-kanal är som en bibel för hur man kan rädda mat.

Idag finns det många matställen i Göteborg som säljer överbliven mat genom Too good to go. I Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg finns det några få ställen. Men på de flesta andra orter som är mindre än så lyser Too good to go än så länge med sin frånvaro.

Lanseringen av de här nya stora aktörerna som du nämnde tidigare, innebär den att Too good to go snart kommer finnas även på fler mindre orter?

– Ja, vi ser fram emot att kunna rädda mat även på fler mindre orter inom kort, säger Åsa.

– Vi har till exempel ett ramavtal med Ica, så vi håller på och får med oss allt fler Ica-butiker på att rädda mat tillsammans med oss. Det finns ett jätteintresse. Och vi hoppas så klart att de andra dagligvarukedjorna snart hakar på också, och vi har dialoger med samtliga.

Åsas bästa tips för mindre svinn

Så kan du hålla matkostnaderna nere och samtidigt minska ditt klimatavtryck:

1. Kort och gott, fatta ett aktivt beslut att sluta slänga mat eller att minska ditt matsvinn! När priset på mat stiger blir matsvinnet ännu dyrare. Tänk på hur du förvarar maten hemma, en lägre temperatur i kylen kan få maten att hålla längre, frys in bröd och andra varor med kort hållbarhet.

2. Använd dina sinnen. Ofta är produkterna användbara långt efter det att bäst före-datumet har passerat. Titta, lukta och smaka på produkten innan du slänger den av gammal vana.

3. Håll dig till denna rutin när det är dags för veckohandlingen: 1. Inventera i skafferiet, kylen och frysen. 2. Gör en veckomatsedel baserat på vad du hittat. 3. Köp sedan endast det som behövs för att färdigställa rätterna från din veckomatsedel!

4. Mycket av den mat som slängs i de svenska hemmen är just rester. Se denna mat som en bonus i stället för att slänga bort den. Mat som blivit över kan bli en matlåda eller en helt ny maträtt.

5. Se till att kylvaror som kött, fisk och mejerier, kommer in i kylen så fort som möjligt. Maten håller längre och risken för att eventuella bakterier förökar sig minskar. Bra temperatur i kylskåpet är +4°C.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv