Äntligen klartecken för Kongahällas nya ridanläggning

2021-02-11 I höst startar bygget och till sommaren nästa år skall Kongahälla Ridsällskaps nya anläggning på Trankärr utanför Kungälv stå klar. Ridklubben skall bygga i egen regi och disponerar 28 miljoner som man får i ersättning för att man lämnar mark och byggnader på sin nuvarande anläggning på Björkås, där kommunen vill ha bostäder.

Kongahälla Ridsällskap har sin nuvarande anläggning på Björkås utanför Ytterby. Där har villabebyggelsen krupit allt närmare och marken för anläggningen och vidhängande åkermark har kommunen planerat för ytterligare bostäder. En ny plats för klubben har kommunen och föreningen kommit överens om, nämligen Trankärr på andra sidan Kungälv, mot Romelanda, sedan många år tillbaka.

Tillsammans med kommunen har föreningen sedan 2009 diskuterat hur en ny anläggning skulle kunna förverkligas och föreningen har från börjat föreslagit en modell där man får en överenskommen ersättning för marken, som man haft tomträttsavtal på, och anläggningen, som man äger, och att för pengarna kunna bygga upp en ny egen anläggning. Kommunen har insett värdet av både marken på Björkås och ridklubbens verksamhet och för ett antal år sedan tog kommunfullmäktige beslut om att kommunen skulle bygga en anläggning i egen regi och som klubben skulle få hyra. Projektering och planering för anläggningen var långt gången men när det kom till vad föreningen skulle behöva betala i hyra blev det stopp.

– Det var frågan om sådana summor som vår verksamhet inte skulle klara, säger Gustav Hessfelt, kassör i föreningen och som hållit i förhandlingarna med kommunen sedan 2015.

Kommunen har tagit beslut om en generell modell för uthyrning av lokaler till föreningar och med den typ av verksamhet som en ridklubb har med stora lokalbehov i form av ridhus, utomhusridbanor, stall och gemensamhetsanläggningar, blev hyresnivåerna höga. Därefter har diskussionerna fortsatt och till slut har man kommit tillbaka till föreningens ursprungliga förslag.

– Som ersättning för att vi avträder mark och anläggning på Björkås får vi disponera 28 miljoner kronor för bygget av den nya anläggningen som ska uppföras på Trankärr, säger Gustav Hessfelt. Denna överenskommelse manifesterades den 6 december i ett nytt beslut i kommunfullmäktige i Kungälvs kommun. Därmed är marken beredd för att Kongahälla Ridsällskap på allvar kan ta tag i bygget på Trankärr.

– Det känns otroligt skönt att vi äntligen kommit i mål så långt. Vi har redan startat planeringen, vi har länge haft diskussioner med leverantörer och vi har varit på studiebesök på olika anläggningar för att få idéer och inspiration, säger Gustav Hessfelt.

Innan allt är klart för att köra igång formellt skall också ett beslut om detta tas på föreningens årsmöte nu i februari. Enligt Gustav Hessfelt kommer man i planeringen av den nya anläggningen ta höjd för att kunna erbjuda ridning för fler än i dag.

– Vi har i dag mellan 250 och 300 ridande och planerar för att kunna utöka till 375, säger han.

Det innebär att man behöver planera för stallplats för cirka 35 hästar. Uppstallningen kommer att ske både i form av boxar och i lösdrift. Någon avdelning för privathästar kommer inte att byggas i den nya anläggningen.

– Nej, ett av villkoren i avtalet med kommunen är att vi inte skall konkurrera med annan privat verksamhet i det som finansieras med hjälp av kommunens pengar, säger Gustav Hessfelt.

Däremot är målet att kunna erbjuda en anläggning av så hög klass att andra ridklubbar skall kunna hyra in sig för exempelvis tävlingar. Man har ett mål att det på sikt skall vara möjligt att anordna nationella tävlingar, typ SM, på Trankärr.

– Vi ser gärna att Kongahälla Ridsällskap kan bli ett centrum och en möjlighet för ridarrangemang för både föreningar och ryttare runt om i vår region, säger Gustav Hessfelt.

På anläggningen planeras en inomhusmanege i ridhus på 80 x 27 meter, och alltså ett stall för 35 hästar. Tanken är att stall och ridhus skall byggas ihop. Utomhus krävs paddockar och ridbanor för inte minst sommarverksamhet och dessutom rasthagar både vid lösdriftsstall och i form av hagar för sommarbete. Vid den kommande anläggningen på Trankärr finns gott om omgivande jordbruksmark och man har behov av mellan 40 och 50 hektar för hästarnas bete och foder. Planen är alltså nu att man startar bygget i september, och att det är klart för inflyttning 30 juni nästa år för att verksamheten skall kunna startas upp den nya anläggningen på hösten samma år. Sista ridlägren på Björkås så kan de sista komma att hållas där i början på sommaren och några senare i augusti på den nya anläggningen.

– Vi planerar för att det inte skall bli något i brott i den ordinarie verksamheten och lägren blir ett sätt att bekanta sig med den nya anläggningen för både personal, ridande och hästar, säger Gustav Hessfelt.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv