All vattenkraft miljöprövas

Havs- och Vattenmyndigheten tar fram förslag till nationell plan

2019-02-01 Regeringen tog i slutet av 2018 de sista besluten angående förändrad lagsstiftning för vattenverksamhet. Samtidigt fick Havs- och vattenmyndigheten uppdraget att ta fram en nationell plan för miljöprövning av all vattenkraft i landet med den nya lagstiftningen som grund. Någon gång 2020, 2021 räknar man med att komma gång med de omprövningar av gällande tillstånd det handlar om.

Det var efter omfattande protester från innehavare av småskalig vattenkraft och dess tillskyndare som det under 2017 till 2018 förhandlades fram en överenskommelse om förändringar i miljölagstiftningen när det gäller vattenverksamhet. Nu har myndigheterna fått en ny lagstiftning och nya förordningar att ta hänsyn till som bland annat handlar om att det nu i första hand handlar om omprövningar av tillstånd, inte nyprövning, vilket är en mer omfattande process.
Man har också slagit fast att alla gamla tillstånd gäller. Exempelvis om en vattenverksamhetsägare har ett gammalt tillstånd som en gång gällde kvarnverksamhet, som sedan övergått till elproduktion, betraktas det som att man har tillstånd i dag.
– Alla som bedriver elproduktion i dag och har någon form av tillstånd till vattenverksamheten anser vi har tillstånd, säger Johan Kling, ansvarig på Hav för att ta fram den nationella planen.
Han poängterar att det handlar om att få all vattenkraft miljöprövad och med moderna villkor.
– Många har varit oroliga för att det handlar om att utgivning av ett stort antal småskaliga vattenkraftverk, men det gör det inte. Det handlar om att ge dem nya villkor, säger Johan Kling.
Det kan bli fråga om åtgärder som minimitappning och omlopp för att trygga fiskvägar. För dessa åtgärder, liksom kostnader för tillståndsprocessen, kan de vattenkraftsägare som anmäler sig till den nationella planen få viss ersättning för via en fond som inrättats av vattenkraftsbranschen. Vattenkraftsägarna har till sista juni i år på sig att anmäla sig. Den nationella planen gäller enbart vattenverksamhet som bedriver elproduktion. Läs mer i veckans nummer av Tidningen Västsverige.

Publicerad: Uppdaterad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv