Från vänster ses Linn Brandström (M) personalutskottets ordförande, pristagaren, den centrala barnhälsovården, representeras av Karin Apelqvist och regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström (M). Foto: VGR

Jämställdhetspris till ”En förälder blir till”

2018-11-27 Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2018 går till Närhälsan, central barnhälsovård för deras arbete med ”En förälder blir till”. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde idag tisdag 27 november

Sedan 2014 pågår ett omfattande utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler (BVC) och familjecentraler. Arbetet heter: ”En förälder blir till” – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Medarbetare på BVC och familjecentraler har under ett års fått utbildning och tid för reflektion kring teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Utifrån forskning, inspirationsexempel och reflektionsfrågor har nära 800 medarbetare diskuterat, granskat och genomfört förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov.

Tillit och förtroende
Målet med ”En förälder blir till” är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Om föräldrarna känner tillit och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar och behov som familjen har och som de behöver hjälp med. Att familjen mår så bra som möjligt gynnar barnens hälsa och utveckling vilket också är BVC:s och familjecentralernas huvudsakliga uppdrag.

Nu sprids ”En förälder blir” till både regionalt och nationellt, till fler verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg och till olika organisationer som möter barn och deras familjer

I ett reportage tidigare i år berättade familjecentralen i Dals Ed om hur de jobbar. De bestämde till exempel att enbart bjuda in pappan/partnern till en av kontrollerna på BVC.

Läs mer i VGRfokus här

Juryns motivering
”Sedan 2014 har Närhälsan central barnhälsovård genom utvecklingsarbetet och verktyget ”En förälder blir till” skapat förutsättningar för jämställt föräldraskap för barnens bästa. 800 medarbetare inom Västra Götalandsregionen har fått utbildning och tid för reflektion kring teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Utifrån forskning, inspirationsexempel och reflektionsförmågor har medarbetare diskuterat, granskat och genomfört normmedvetna förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov.

Juryns beslut grundar sig på att ”pristagarna i sitt arbete uppfyller kriterierna som stärker jämställdhetsarbete genom att de visar ett normmedvetet förhållningssätt; respekterar, värdesätter och tar vara på individers förmågor”.

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris riktar sig till medarbetare och verksamheter vid Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag. Det delas ut årligen sedan 2001. Syftet med priset är att stimulera till kreativitet och initiativ i jämställdhetsarbetet och att stödja ett målinriktat arbete, ta fram goda exempel och sprida erfarenheter.

Prissumman på 25 000 kronor betalas ut till den berörda arbetsplatsen.

I juryn för jämställdhetspriset ingår Linn Brandström (M) ordförande i personalutskottet, Jeanette Olsson (S) vice ordförande i personalutskottet, regiondirektör Ann-Sofi Lodin och personaldirektör Marina Olsson.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv