När ponnyn köptes tillbaka flyttade han inte tillbaka till Emaus, där det fanns både stall, personal och foder, utan man valde att inackordera honom under cirka fem månader. Till en kostnad på drygt 145,000 kronor. (Ponnyn på bilden har inget med Emaus att göra). Foto nr1: Jeanette Henriksson. Foto 7861: Fia Olson

178.000 kr i omkostnader för Emausponny

2021-10-28 Ponnyn Blackie såldes av Uddevalla kommun för 25 000 kronor och köptes sedan tillbaka, för samma summa av kommunen. Inte långt innan försäljningen hade hästen även behandlats med Metacam, en antiinflammatorisk medicin. När man skulle sälja hästen valde man att ta hjälp av ett försäljningsstall utanför Trollhättan. Den totala kostnaden för att få hästen såld, kostade kommunen 18 500 kronor. Men hästen köptes alltså tillbaka av kommunen och då började skattepengarna rulla på riktigt.

När ponnyn Blackie köptes tillbaka flyttade han inte tillbaka till Emaus, där det fanns både stall, personal och foder, utan man valde att inackordera honom på heltid på ett stall utanför Vänersborg. Stallhyran där, för några dagar i mars samt hela april, maj, juni och juli, samt några dagar i augusti, inklusive skötsel, kostade kommuninvånarna drygt 145 000 kronor. Vi har ställt frågor rörande detta till förvaltningen och till ansvarig politiker. 

Hästen Blackie köptes tillbaka av kommunen då köparen inte tyckte beskrivningen av hästen stämde. Hästen hade behandlats med metacam hos försäljningsstallet i juni 2020. Vem fattade beslut om att sälja en häst så snabbt efter behandling? Så här svara enhetschef Charlotte Gerd:

– Uppdraget att sälja hästen låg hos försäljningsstallet. I samtal och avtal mellan Uddevalla kommun och köpare framgick att hästen har veterinärbesiktigats den 7 maj samt den 29 maj 2020 och att den uppvisade hälta vid veterinärbesiktning. Förhoppningen vara att hitta rätt plats för hästen.

Det kostade totalt 18 500 kronor att ha hästen på försäljningsstallet. Varför valde man inte att sälja hästen själv?

– Ingen verksamhet inom kommunens organisation hade resurser i form av personal eller lokal för hästförsäljning. Vidare var bedömningen att det kunde vara betydelsefullt för eventuella spekulanter, särskilt de med kopplingar till besöksgårdsverksamheten eller annan verksamhet i Uddevalla kommun, att visa och pröva köpintresse i lugn och avskildhet än vad en kommunal besöksgård kan erbjuda.

Hästen såldes för 25 000 kronor och köptes sedan tillbaka för samma pris. Hästen hamnade sedan på stallet i Vänersborg. Vem fattade det beslutet?

– Kultur och fritidsnämnden beslutade att köpa hästen. Förvaltningschefen stämde av förslag på uppstallning med nämnd och säljare.

Varför kunde hästen inte bo på Emaus där det redan fanns foder med mera och där den kunde få skötsel utan extra kostnad?

– Hästen hölls där det fanns goda möjligheter att undersöka hans fysiska och mentala status efter flera månader hos en annan ägare. Förhoppningen var att hitta rätt plats för hästen så småningom. 

Stallhyran samt skötsel på stallet i Vänersborg, för några dagar i mars samt hela april, maj och juni, samt några dagar i augusti kostade kommuninvånarna 145 243 kronor, Är detta en försvarbar kostnad för en häst som kunnat bo på Emaus?

– Hästens långsiktiga hem bedömdes inte vara på Emaus lantgård. Förhoppningen var att hitta rätt plats för hästen så småningom. Motion och hantering var en del av veterinärmedicinsk utredning/behandling och övriga arbetsuppgifter och kostnader följer vid köp av häst. Kostnaden för att köpa och hålla en häst, vars långsiktiga hem fortsatt inte bedömdes vara på Emaus lantgård, hade belastat kommunen antingen i form av utebliven verksamhet, vikarier eller köp av tjänst. Valet att köpa en tjänst inkluderade också värdet att inte inverka på lantgårdens verksamhet i form av t ex smittspridning eller flockpåverkan, eller att inverka på besökare som har, för kommunen kända eller okända, relationer till djuren.

Kostnaden på det första stallet var 4 000 kr/ månaden inklusive skötsel. Varför valde man ändå det andra som var så mycket dyrare? Vem fattade det beslutet?

– Försäljningsstallet var inte ett alternativ som accepterades av säljaren, vilket respekterades av kommunen.

Förstår inte riktigt hur du menar när du hänvisar till säljaren. Om kommunen köpt tillbaka hästen är då inte kommunen ägare/säljare?

– I mars 2021 köpte Uddevalla kommun hästen Blackie och är därefter ägare.

Togs det in offerter så som är brukligt i kommunal verksamhet innan hästen placerades på stallet i Vänersborg?

– Inköp av tjänst skulle genomföras skyndsamt. Vid köptillfället var kända kostnader under ett prisbasbelopp. Enligt kommunens tillämpningsanvisningar för inköp gjordes direktförfrågning till leverantörer och 1-2 skriftliga offerter införskaffades, varefter förvaltningschef stämde av val av leverantör med nämnd och säljare. Kommunen vidhöll sedan val av leverantör vid kostnadsökningen på grund av veterinärmedicinsk utredning/behandling, av djurskydds- och djurhälsoskäl.

På stallet i Vänersborgs hemsida kan man läsa om vad som erbjuds. Det handlar bland annat om inackordering på lösdrift, ridlektioner och turridning. Det framkommer ingenstans att ägaren har någon veterinärmedicinskkompetens eller utbildning rörande rehabilitering av häst.

Är det ansvarsfullt och välja att ha hästen på ett ställe som tar kring 30 000 kronor i månaden istället för ett som tar 4 000 kronor i månaden, för att den kommunen köper tillbaka hästen av önskar det/ kontra kostnaden för kommunens skattebetalare?

– Enhetschefen kan inte värdera underlaget som hör till beslutet då det inte var ett enhetschefsbeslut. Beslutet att försäljningsstallet inte var aktuellt meddelades mig av dåvarande tillförordnade förvaltningschef Paula Nyman. Om hon fattade beslutet vet jag inte.

Vem fattade beslutet om att välja stallet i Vänersborg?

– Det var ett enhetschefsbeslut.

Innebär det att det var du som fattade det?

– Det var mitt beslut.

Avlivades

Hästen avlivades på Husaby Hästklinik den 11 augusti 2021. Då hade den från beslutet om försäljningen, kostat kommuninvånarna, utifrån det vi fått fram hittills.

• Juridiska kostnader 6 906 kr

• Försäljningsstall 18 500 kr

• Inackordering 145 234 kr

• Avlivning 8 020 kr

• Summa 178 660 kr

Västsverige har varit i kontakt med ett tiotal inackorderingstallar som har gett oss sitt pris för det hästen fick hos stallet i Vänersborg (stall, foder, skötsel, motion, medicin, hjälp med veterinär och hovslagare mm). Den dyraste som svarade ville ha 6 000kr/månaden inkl. moms. Efter att ha begärt ut de, 1-2 offerter som sas finnas kom bara en, vilket också är den enda offerten man tog in. I den kan man läsa att hos stallet i Vänersborg skulle skötsel om två timmar om dagen kosta 640 kr per dag, summan för 30 dagar, 19 200 kronor och stallhyra, plus mat och strö, 2 480 kronor. Till detta tillkommer moms. På försäljningsstallet kostade hästen drygt 133 kronor per dygn och i Vänersborg drygt 906 kronor per dygn, inklusive moms. 

Det kan jämföras med att ha en häst en helg på ett akut djursjukhus, i vårt område, med veterinär och personal dygnet runt. Där är kostnaden, för observation, skötsel, strö och mat upp till strax under 2 000 kronor per dygn.

Hade det varit bättre att skänka bort eller avliva hästen?

– Kommunallagen gör bortskänkning av häst problematisk. Till det att veterinärmedicinsk utredning/behandling visade att hästen hade smärta och att det inte vara troligt att hästen skulle bli smärtfri, ens med långtida, riskfylld och kostsam behandling och rehabilitering, var förhoppningen att hitta rätt plats för hästen så småningom.

 

Är detta en rimlig kostnad för en häst som inte fungerar i verksamheten?

– Kostnader för djurskydd och djurhälsa för de djur som en djurhållare beslutar att ha, är rimliga kostnader.

Hur många ponnyer hade man troligen kunnat köpa in till verksamheten som hade fungerat där för de drygt 178 000 kr?

– Inköpspriset för en häst varierar med utbud och efterfrågan. Det är omöjligt att säga hur många ponnyer som fungerar i verksamheten som kunnat köpas för en viss summa pengar. Men ett investeringsäskande (det vill säga ett önskemål om budget för inköp av något kommunen förväntas ha i mer än tre år och som kostar mer än knappt 25 000) för en häst till Emaus lantgård hade legat på 50 000 för 2022.

Budgetavvikelse

Så här säger Roger Hansson, förvaltningschef på Kultur och fritid:

– Då vi fick direktiv om att köpa tillbaka den aktuella hästen samtalade vi naturligtvis om olika alternativ, där alternativet placering på Emaus lantgård inte ansågs fungera eller vara lämpligt. Att detta var en uppkostnad utanför budget pratade vi också om och det är också återkopplat i vår delårsrapport för augusti ”Budgetavvikelsen orsakas av kostnader utöver budget i samband med beordrat köp av tidigare såld häst. Hanteringen av häst har inneburit utrednings- och veterinärkostnader samt kostnader för inventarier och djurunderhåll”.

Han tillägger;

– De exakta kostnaderna för det planerade samt det uppkomna har jag däremot inte haft vetskap om och ej heller kriterier för urval av beslutad plats, det har hanterats i särskild ordning av enhetschefen, som också har det mandatet.

Kultur- och fritidsförvaltningens ordförande, Annelie Högberg (S), säger så här om saken;

– Detta är inget vi i nämnden hanterat. Det är verksamhetens ansvar att sköta djuren/hästarna. Vi har fått information om att hästen Blackie har tagits om hand i ett stall i Vänersborg. Några kostnader för detta minns jag inte att vi fick information om.

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv