Örekilsälven ska restaureras och skyddas

torsdag Den värdefulla naturen längs Örekilsälven från Kärnsjön till älvmynningen i Gullmarsfjorden ska skyddas som naturreservat. Samtidigt planeras för återföring av stenblock till älvfåran och för landskapsvård med betande djur.

Vill ha hjälp med hamnar

torsdag – Staten måste ta ansvar för kustens hamnanläggningar om man vill ha ett levande svenskt fiske och en fiskberedningsindustri i Sverige.
Det menar Fiskekommunerna i Bohuslän som också lyfter fram behovet av en bredare syn på att stärka fisket bland annat genom att hålla nere bestånden av säl och skarv.

Solcellspark växer fram i Utby

2020-09-10 Intresset för att producera el med solkraft ökar snabbt och i Utby har bygget av Göteborg energis andra solcellspark på 5,5 megawatt nu kommit igång på allvar. På fredagen förra veckan invigdes samtidigt en anläggning på 14 megawatt i Strängnäs och utanför Helsingborg finns planer på en solcellspark på 170 megawatt.
Nyhetsarkiv