Engagerar sig för giftfria jordar

Bertil Hagström menar att slamspridningen bör upphöra

2022-05-04 Som en följd av de stigande priserna på mineralgödsel ökar intresset för att gödsla jordbruksmarkerna med avloppsslam. Men läkaren Bertil Hagström menar att slammets innehåll av PFAS och andra miljögifter talar för att slamspridningen i stället bör fasas ut för att så snart som möjligt upphöra helt och hållet.

Fortfarande möjligt att nå klimatmålen

Men då krävs kraftfulla åtgärder inom alla sektorer omedelbart

2022-04-21 I FN:s senaste klimatrapport konstateras att det ännu är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och därmed minska de negativa konsekvenserna för mänskligheten. Men för att lyckas med det bör utsläppen halveras till 2030 och sedan nå netto noll 2050.

Ny VD på Arctic Paper Munkedal

2022-04-08 Arctic Paper Munkedals AB fick på fredagen i förra veckan en ny VD i och med att Kent Blom tillträdde posten. Han kommer också att bli VD för Arctic Paper Grycksbo AB, koncernens andra bruk i Sverige. Kent Blom har närmast varit som för företaget Meritor i Lindesberg.
2022-03-24
Hogslätts vänboende i Gerlesborg som stod klart sommaren 2018 blev en succé. Nu finns långt gångna planer på ännu fler kooperativa hyreshus i det lilla samhället strax norr om Bovallstrand. Trots ekonomiska utmaningar som en följd av att investeringsstödet för hyresrätter togs bort vid årsskiftet har man inte gett upp hoppet om att kunna genomföra projektet.
2022-03-14
Rotary är en av världens största humanitära organisationer och fred är ett av deras fokusområde. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande där de samtidigt berättar att alla pengar som oavkortat går till UNICEF och UNHCR genom insamlingen kommer att dubblas av Akelius Foundation.
2022-03-10
I den senaste klimatrapporten från IPCC konstateras att det blir allt mer brådskande att få på plats anpassningar till klimatförändringarna. För Västra Götalands del finns stora behov av skredsäkring och översvämningsskydd för att möta effekterna av ökad nederbörd och stigande havsnivå.
2022-03-04
Stofamiljen efter nordsvenska Mirabell har givit många fina avkommor och en av dem är treårshingsten Mirello som skall visas på hingstpremieringen på Grevagården i slutet på mars. Uppfödaren Mats Olsson i Berg på Orust köpte stammodern 1979 och fick dessutom en gång köpa tillbaka en av hennes avkommor för att rädda kvar avelslinjen på gården.
2022-02-24
Forskare vid Göteborgs universitet har gått igenom 130 000 vetenskapliga artiklar om kemikaliers miljöpåverkan från de två senaste decennierna. Resultatet visar att hälften av alla studier fokuserat på så få som 65 av de omkring 22 000 registrerade kemikalierna i EU.
2022-02-19
Ordföranden i Ljungskile Ridklubb har nu JO-anmält kommunen för hanteringen av ärendet gällande bygge av padelhall invid ridklubbens stall.

– Jag hoppas de förstår att att beslutet måste tas om och följa det domstolen beslutat, säger den överklagande Gunilla Eliasson.
Nyhetsarkiv