Utredning klar om Norgebanan

Uppdraget var enbart att utreda satsning på befintlig bansträckning

fredag Det var vid en debatt om framtiden järnvägsförbindelse mellan Oslo och Göteborg som utredaren Alexander Hellervik på Trafikverket kunde redogöra för utredningen resultat innan ens regeringen hunnit få informationen. Utredaren kommer fram till att för 2-3 miljarder skulle väsentliga förbättringar uppnås. För mellan 50 och 100 miljarder skulle man kunde få en marknadsandel uppemot 50 procent.

Roine vill ha fram fakta om SMR

– Leder oss in i ett plutoniumsamhälle, menar han.

2023-09-21 SMR, Små modulära reaktorer, bygger på en dröm om en fjärde generationens kärnkraftverk, som länder lagt miljarder på att utveckla utan att lyckas. Dessutom bygger de på att man använder plutonium som bränsle.

– Jag tycker det är ohederligt att tala om SMR utan att säga sanningen om ett sådant paradigmskifte, säger Roine Ekarv, Fjällbacka, pensionerad reaktorinspektör på IAEA.

Gammalt och nytt på Hällevikstrands varv

Christers farfarsfar började med kölhalning av fartyg

2023-09-18 På Hällevikstrands varv byggdes och förbyggdes många av de fiskebåtar och kuttrar som sattes i trafik i Bohuslän under 1900-talet. 1905 byggde Oscar Augustsson slipen i klippskrevan i utanför samhället. Hans barnbarnsbarn Christer Oscarsson driver i dag varvet som också hyser kuttern Lord Nelson, vars historia är tätt sammanflätad med varvet.
2023-09-13
Det blev ingen amerikansk fred när Sovjet föll samman. I stället ökade USA:s krigföring utomlands, där den många gånger gjort mer skada än nytta, och dessutom genom sina stora kostnader också skapat en farlig instabilitet i USA.
Dessa slutsatser drar Frida Stranne i sin forskning om USA och om det berättade hon när hon besökte Hunnebostrands Folkets Hus på inbjudan av Bottna för Fred.
2023-09-06
Det marina kulturarvet är grunden för Eriksbergs Kulturbåtshamn och Klippans Bruksbåtsförening. Som en del i Göteborgs 400-årsjubileum visades hamnarnas båtar upp på till sjöss och i hamn under lördag och söndag den förra helgen.
2023-09-01
Det blev det lilla shetlandsstoet Morberg’s Fiffla som utsågs till Bohushäst 2023 vid årets premieringar i Dingle och Henån. Hon fick 42 poäng av premieringsförrättaren Morgan Johnsson som i och med detta har gjort sin sista premiering efter drygt 20 år i Bohuslän.
2023-08-22
Cafébåten Eduoard Melin bogserades på måndagen tillbaka till sin plats på Klippans ångbåtsbrygga i Göteborg. För någon månad sedan sprang hon läck och sjönk precis när hon med färdigrenoverad servering hade börjat ha caféet öppet igen.
2023-08-20
Med ships parade och öppna skepp och mycket annat genomförs nu Eriksbergs Kulturhamnsfesitival lördag och söndag nästa helg i samarbete med Klippans Bruksbåtsförening. På söndagen kan besökare åka gratis med Färjan 4 mellan Klippan och Eriksberg.
2023-08-18
– Jag blev imponerad av helheten i kulturlandskapet där människor och djur kunnat leva på det som fanns på platsen. Det kan lära oss något i dessa tider av oro och krav på stärkt beredskap.
Det säger Gunilla Almered Olsson, växtekolog, som kom till Härön första gången 1979.
Nyhetsarkiv