Utrivningen av Torps kraftverk i Munkedal försenas och fördyras

2023-01-19 Planerna på att riva ut vattenkraftverket vid Kärnsjöns utlopp i Munkedals kommun fortgår trots regeringens besked om att pausa omprövningarna. Däremot försenas och fördyras projektet på grund av att Mark- och miljödomstolen avvisat Naturvårdsverkets omprövningsansökan gällande bygget av den nya regleringsdammen som är tänkt att ersätta dagens kraftverksdamm.

Lilla Kålviks båtbyggeri sticker ut

2023-01-16 Snart är det dags för Båtmässan i Göteborg och som vanligt lär det bara var en båtbyggare i trä som ställer ut, nämligen Lilla Kålviks Båtbyggeri från Orust.
– Sista gången före pandemin var det 18:e gången i rad vi var där, berättar Johnny Andersson, som tillsammans med sin mamma Christina driver båtbyggeriet.

Damm i Stigen riskerar utrivning

Ägaren har överklagat beslutet till Svea hovrätt

2023-01-04 Mark- och miljödomstolen menar att Tobias Bernlo i Stigen inte lyckats visa att han har rådighet över fördämningen vid Nyckelvattnet vilket innebär att dammen i förlängningen riskerar rivning. För att inte förlora elproduktion i vattenkraftverken nedströms och för att inte förstöra för boende och friluftsliv genom att sänka sjön har Tobias Bernlo överklagat domstolens beslut till Svea hovrätt.
2022-12-22
Omprövningarna av miljövillkoren för Sveriges vattenkraftverk pausas av regeringen. Syftet är att säkerställa att processen inte leder till att alltför många kraftverk rivs ut i en tid då varje kilowattimme elproduktion behövs. För de vattenkraftverk som redan gått in i omprövningen kommer processen dock troligtvis fortgå som innan.
2022-12-15
– Skatteväxlingen var mycket bra för naturbruksskolorna när den genomfördes. Men nu måste det bli en förändring, antingen att friskolorna behandlas likvärdigt med regionens skolor, eller också att man river upp skatteväxlingen från 1999.
Det säger Göran Holmberg, rektor på Dingle naturbruk i 15 år, om det avtal som underkänts i och med att Munkedals kommun säger nej. Även Hushållningssällskapet Sjuhärad, som driver naturbruksutbildning på Strömma i Marks kommun, har i ett skarpt remissvar krävt en förändring.
2022-12-08
När Munkedals kommun sa nej till avtalet om naturbruksutbildning mellan kommunerna och regionen föll hela avtalet. Det skulle ha trätt i kraft 1 januari 2023 när det gamla avtalet gått ut.
– Vi kommer att tillämpa det gamla avtalet medan vi arbetar med att få fram ett nytt som alla kan vara med på, säger Anders Carlberg, chef på forskning och utvecklingsavdelningen på Västra Götalandsregionen.
2022-12-08
I forskningsstudien Selma vid Karlstads universitet har 2 000 värmländska mor-barn-par följts sedan 2007. Forskningen visar bland annat på samband mellan mammor med högre halter av vissa kemikalier i blod och urin under graviditeten och barn med språkförsening och lägre födelsevikt. Projektledaren Carl-Gustaf Bornehag anser att deras forskning pekar mot att fler av de farliga ämnen som används i samhället borde förbjudas.
2022-12-01
Sällskapsspel kan nog vara den ultimata inomhusaktiviteten, för oavsett om man vill ta en snabb runda med sin partner, förfesta med polarna eller samla familjen runt middagsbordet finns det något för alla. Tidningen Västsverige har som vanligt testat flera av årets spelnyheter så kolla in vårt speltest för att se vilka som kan passa just er bäst.
2022-12-01
Munkedals kommunfullmäktige beslutade på måndagens möte att säga nej till det avtal om naturbruksutbildning som Västra Götalandsregionen föreslagit för regionens 50 kommuner. Det innebär enligt tidigare besked att hela avtalet faller för alla kommuner.
Nyhetsarkiv