Första spadtaget för om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan