Om oss

Om oss

För landsbygden och de mindre tätorterna
Västsverige är en tidning som riktar sig till människor som bor i de mindre kommunerna och på landsbygden. I vår del av Västra Götalandsregionen finns det många områden som behöver utvecklas. Det handlar om landsbygd och det handlar om mindre tätorter. Västsverige skriver om sådant som är viktigt för att det skall bli bra att leva där.

Jord- och skogsbruk
Åkrarna, ängarna, skogarna, bergen och sjöarna är det som gör det värt att leva på landet. Det ger livet mening och det ger också utkomstmöjligheter. Det är grunden för livet på landet. Därför skriver Västsverige varje vecka om jord- och skogsbruk och om det som kallas för de gröna näringarna. Där finns framtiden och där finns Västsverige.

Regional utveckling
Västra Götalandsregionen har tagit ansvaret för den regionala utvecklingen från länsstyrelsen. Det är regionen som skall se till att alla delar av Västra Götaland får möjlighet att växa och utvecklas. Västsverige granskar vad politikerna och tjänstemännen på Västra Götalandsregionen gör för landsbygdens utveckling.

Miljöfrågor
En förutsättning för att naturen på landsbygden skall kunna vara en positiv utvecklingsfaktor är att den får vara ren och fri från föroreningar. Annars vill inte turisterna komma hit och annars vill ingen köpa produkterna som kan komma från skog, åkrar och vattendrag. Därför bevakar Västsverige miljö- och energifrågorna i vår region och i omvärlden.

Bygdegrupper
Det var längesedan man trodde att samhället kan kommendera fram utveckling i olika landsdelar. Det är människorna som bor där som måste engageras och engagera sig för att det skall bli hållbart. Bygdegrupperna fyller en mycket viktig funktion för gemenskap, trivsel och utveckling på landsbygden och i de mindre tätorterna. Därför skriver Västsverige regelbundet om bygdegrupper och hembygdsföreningar.