Kontakt

Kontakt

Tidningen Västsverige
Junogatan 3
451 42 Uddevalla
Telefon: 070-342 28 50, 070-342 28 57
Fax: 0522-66 51 50

Tidningschef, ansvarig utgivare och redaktion:
Göran Nyberg
Telefon: 070-342 28 57
goran@tidningenvastsverige.se
jeanette@tidningenvastsverige.se

Jeanette Henriksson
Telefon: 070-342 28 50
jeanette@tidningenvastsverige.se

Prenumeration:
Telefon: 070-342 28 50, 070-342 28 57
Telefontid: vardagar kl. 8:00-12:00
prenumeration@tidningenvastsverige.se

Fakturering:
Telefon: 070-342 28 50

Annonsera:
Åsa Bertilsdotter
Telefon: 0510-301928
Fax: 0522-63 55 56
asa.bertilsdotter@prospector.nu
annons@tidningenvastsverige.se
jordochskog@tidningenvastsverige.se

Inskrivning, Fyndtorget, På gång i veckan:
info@tidningenvastsverige.se

Grafiker:
Annika Härle
annika@tidningenvastsverige.se