Kontakt

Kontakt

Tidningen Västsverige
Junogatan 3
451 42 Uddevalla
Telefon: 070-342 28 50
Fax: 0522-66 51 50

Tidningschef, ansvarig utgivare och redaktion:
Göran Nyberg
Telefon: 070-342 28 50
goran@tidningenvastsverige.se
red@tidningenvastsverige.se

Göran Åhrén
Telefon: 070-342 28 50
ahren@tidningenvastsverige.se

Prenumeration:
Telefon: 070-342 28 50
Telefontid: vardagar kl. 14-17
prenumeration@tidningenvastsverige.se

Fakturering:
Telefon: 070-342 28 50

Annonsera i ordinarie tidning:
Göran Nyberg
Telefon: 070-342 28 50
Fax: 0522-63 55 56
annons@tidningenvastsverige.se

Annonsera i Jord & Skog:
Petra Hänninen
Telefon:  072-945 42 45
jordochskog@tidningenvastsverige.se

Inskrivning, Fyndtorget, På gång i veckan:
info@tidningenvastsverige.se